Pasirašyta sutartis dėl „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Paukštininkų g. Kaišiadorių mieste“ projekto

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Nasevičius ir VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Jūratės Lepardinienės pasirašė projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Paukštininkų g. Kaišiadorių mieste“, bendrai finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, sutartį.

Projekto tikslas – pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas Kaišiadorių mieste, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

Projekto tikslinės grupės yra Kaišiadorių miesto ir Kaišiadorių rajono gyventojai, taip pat miesto svečiai. Pagrindinis tikslinių grupių poreikis – geras ir saugus susisiekimas pėsčiųjų ir dviračių takais Kaišiadorių mieste. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengtas naujas Paukštininkų gatvės pėsčiųjų ir dviračių takas, kuris užtikrins dviratininkų ir pėsčiųjų eismo saugumą.

Projektas prisidės prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo: aplinkosaugos srityje – projekto įgyvendinimo metu bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai dėl šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio; socialinėje srityje – įrengtu ir rekonstruotu dviračių taku galės naudotis visi miesto gyventojai ir svečiai. Projekto įgyvendinimo metu Paukštininkų g. planuojama įrengti apie 0,418 km ilgio ir 2,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių taką. Numatoma pėsčiųjų ir dviračių tako danga – asfaltbetonis.

Projektui įgyvendinti skirta 36778,68 Eur iš ES fondų lėšų, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija prisidės 70746,96 Eur. Šiuo metu vyksta viešųjų pirkimų procedūros rangos darbams atlikti. Darbus planuojama pradėti dar šiais metais. Projekto pabaiga – 2022 m. spalis.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.