Paskirta 2020 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunojo menininko stipendija

Kaišiadorių rajono savivaldybės stipendija jauniesiems menininkams paskirta šiems atrankos konkurso laimėtojams – Neringai Ašmenaitei (kūrybinės veiklos programai „Tai, ko nespėjau paklausti: Mičiūnai – senelių laikais“ įgyvendinti) ir Aušvydui Kriščiūnui (kūrybinės veiklos programai „Muzikanto profesija kontrabosininko akimis“ įgyvendinti).

Kaišiadorių rajono savivaldybės stipendijos jauniesiems menininkams skyrimo komisija iš 6 pretendentų stipendijai gauti atrinko du.

Kaišiadorių rajono savivaldybės stipendija jauniesiems menininkams paskirta Administracijos direktoriaus Mindaugo Nasevičiaus 2020 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V1E-599 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės stipendijos jauniesiems menininkams skyrimo“.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.