Pateikta deklaracija dėl dalyvavimo priemonėje „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“

Kaišiadorių  rajono savivaldybės administracija pateikė deklaracijos formą dėl dalyvavimo projektiniame pasiūlyme pagal priemonę 08.4.2-ESFA-V-617 „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“.

Šios priemonės tikslas – finansuoti studijuojančių gydytojų rezidentų ir naujų gydytojų rezidentų rezidentūros studijas, įpareigojant gydytojus rezidentus dirbti ne trumpiau nei dvejus metus iš anksto suderintoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, esančioje tikslinėje teritorijoje, kurioje atitinkamos srities specialistų, šeimos gydytojų, trūksta labiausiai. Remiama veikla gali būti kardiologų, neurologų, šeimos gydytojų, pulmunologų rezidentūros studijų finansavimas. Šiuo projektu bus siekiama pritraukti reikiamos srities gydytojus dirbti VšĮ „Kaišiadorių  ligoninė“.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.