Plūduriuojančios saulės elektrinės eksperimentinis projektas Kruonio HAE nebus tęsiamas

Eksperimentinės saulės elektrinės Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) aukštutiniame baseine bent jau artimiausiu metu nebus. Įrengiant eksperimentinę plūduriuojančią mažos galios jėgainę paaiškėjo, kad ji čia negalėtų būti eksploatuojama efektyviai ir patikimai. Todėl „Ignitis gamyba“ ir eksperimentinę elektrinę įrenginėjęs „Ignitis“ sutarė statybų nebetęsti.

Sprendimą stabdyti eksperimentinės elektrinės statybas bendrovės ketvirtadienį aptarė su Lietuvos verslo paramos agentūra, kuri iš dalies finansuoja šį eksperimentinį projektą. Dėl to, ar projektas bus stabdomas visa apimtimi, įskaitant ir įvairius susijusius tyrimus, bus apsispręsta artimiausiomis savaitėmis.

Į mokslo ir inovacijų plėtrą orientuotas eksperimentinis projektas buvo inicijuotas svarstant galimybę išnaudoti Kruonio HAE aukštutinio baseino plotą čia įrengiant plūduriuojančią saulės elektrinę. Siekta išbandyti, kaip šis sprendimas veiktų integruojant elektrinės generuojamą energiją į Kruonio HAE veiklą. Teoriškai, projektas sudarytų galimybes išnaudoti saulės šviesos ir vandens sinergiją, teikiant energetikos sistemai būtinas paslaugas.

Ant vandens plūduriuojančios saulės jėgainės aukštutiniame Kruonio HAE baseine projektas apėmė ne tik elektrinės įrengimą, bet ir įvairius tyrimus bei studijas. Projekto partneris Kauno technologijos universitetas šiame projekte atliko svarbų vaidmenį modeliuojant saulės ir vandens energiją integruojančią išmanią elektrinę.

Pirmojo etapo metu buvo numatyta įrengti eksperimentinę mažos galios (apie 60 kW) elektrinę, kurios konstrukcija prisitaikytų prie kintančio baseino vandens lygio, būtų atspari bangavimui ir ledui. Projekto iniciatorių žiniomis, šiuo metu niekur pasaulyje nėra įgyvendintų tokių projektų ant užšąlančio vandens telkinio su taip ženkliai kintančiu vandens lygiu. Vis dėlto įrengus apie 70 proc. plūduriuojančios saulės jėgainės konstrukcijos, paaiškėjo, kad rinkoje esančių plūdurų gamintojų sistemos nėra tinkamos ypač sudėtingoms Kruonio HAE aukštutiniame baseine vyraujančioms sąlygoms, kurioms didelę įtaką daro vandens lygio svyravimai, specifinės itin stiprios jėgos bangos bei kiti meteorologiniai reiškiniai.

Atlikus suprojektuoto sprendinio praktinius bandymus paaiškėjo, kad šie veiksniai kelia riziką tinkamam saulės elektrinės sistemos ir pačios Kruonio HAE veikimui – stipri bangų mūša dalį elektrinės įrangos išardė, o stiprus vėjas trukdė operatyviai surinkti atsiskyrusias elektrinės dalis. Be to, eksperimento metu paaiškėjo, kad pavojų elektrinės veikimui daro ir Kruonio HAE baseine susidarantys sūkuriai ir srovės, taip pat dėl bangavimo ir vandens purslų, dar net neužšalus Kruonio HAE baseino vandens paviršiui, ant elektrinės komponentų susiformuojantis ledas. Įvertinus minėtas priežastis ir aplinkybes buvo priimtas sprendimas eksperimentinio projekto nebetęsti.

Kaip buvo skelbta anksčiau, įvertinus pilotinio projekto rezultatus turėjo būti sprendžiama dėl galimybės plaukiojančia saulės modulių konstrukcija uždengti visą 300 ha ploto Kruonio HAE aukštutinį baseiną. Eksperimentinio projekto metu gauta daug vertingų žinių ir duomenų, kurie bus naudingi svarstant galimus panašius projektus ateityje. „Ignitis gamyba“ neatmeta galimybės, kad prie šios idėjos įgyvendinimo bus grįžta ateityje, tačiau tam reikėtų sulaukti naujų technologinių sprendimų.

Eksperimentinės plūduriuojančios saulės elektrinės įrengimu rūpinosi konkursą praėjusią vasarą laimėjusi bendrovė „Ignitis“, kuri kartu su partneriais prisiėmė eksperimentinės jėgainės įrengimo atsakomybę ir „Ignitis gamybai“ kompensuos projekto metu patirtus kaštus.

Bendra eksperimentinio projekto vertė siekia 239 tūkst. eurų (be PVM).  Šiuo metu „Ignitis“ dėl patirtų kaštų kompensavimo vykdo derybas su vienu iš projekto partnerių – Nyderlandų bendrove „ Profloating “.

Skaičiuojama, kad didžiausios pasaulio energetikos įmonės įvairių tipų inovacijoms ir eksperimentams plėtoti per metus vidutiniškai išleidžia apie 1-2 proc. bendrovės metinių pajamų siekiančias sumas. „Ignitis grupėje“ šis rodiklis siekia 0,1 proc.

Vienas ryškiausių inovatyvių sprendimų testavimo pavyzdžių grupėje yra šių metų sausį ESO sėkmingai išbandyta išmani oro linijų patikros lazerinio skenavimo technologija bei praėjusiais metais grupės įmonėse išbandyta elektrinių katilų inspektavimo iš vidaus (pasitelkiant dronus) technologija.

Be to, tam, kad į grupę būtų pritrauktos energetikos sektoriaus inovacijos bei talentai, dar 2016 m. buvo pradėtas steigti tuometinės „Lietuvos energijos“ inovacijų fondas. Jis jau yra investavęs apie 5 mln. eurų į 17 įmonių septyniose pasaulio šalyse. Šios įmonės kuria naujas technologijas energetikoje bei elektrifikuoto mobilumo srityje. Dalis šių technologijų  galėtų būti taikomos „Ignitis grupės“ veikloje.