Savivaldybėje diegiamas Šeimos konferencijos metodas

Įgyvendindama ES projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM ir labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ diegia Šeimos konferencijos metodą. Šeimos konferencijos metodo koordinatorių teoriniuose ir praktiniuose mokymuose dalyvavo dvi Kaišiadorių socialinių paslaugų centro darbuotojos: teisininkė mediatorė Vidmantė Bartaškienė ir psichologė Ona Gylytė. Šios specialistės yra pasirengusios teikti Šeimos konferencijos koordinatoriaus paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybėje gyvenančioms šeimoms.

Šeimos konferencija – tai įrankis, kurį taikant šeimose, vaikui iškilusius sunkumus galima spręsti įgalinant pačią šeimą priimti sprendimus vaiko naudai. Pagrindinis metodo tikslas – įtraukti į sprendimo priėmimą pačią šeimą ir vaiką, metodas yra veiksmingas, nes sprendimas ir siūlymai išplaukia iš pačių šeimos narių, o ne iš specialistų motyvacijos. Šeimos konferencijos metodas – tai viena iš paslaugų, kurią specialistai gali pasiūlyti šeimoms. Ši paslauga labiau tinkama kaip prevencinė priemonė, pastebėjus atvejus, signalizuojančius apie tam tikras nedideles šeimos problemas, o ne sprendžiant jau įsisenėjusias ir metų metais besitęsiančias krizes.

Šeimos konferencijos metodas pradėtas vystyti nuo 1980 metų Naujojoje Zelandijoje, stebint maorių šeimos kultūrą ir šeimos ginčų sprendimo tradicijas, o pradėtas taikyti 1989 metais. Šiuo metu Šeimos konferencijos metodą taiko apie penkiasdešimt šalių.

Šeimos konferencijos pagrindinę dalį sudaro šeimos susirinkimas, metode vadinamas konferencija, kurioje gali dalyvauti ne tik artimieji – tėvai, broliai, seserys ar seneliai, bet ir tolimesni giminaičiai ar net giminystės ryšiais nesusiję, tačiau emocinius ryšius su vaiku užmezgę asmenys. Šeimos konferencijos narių sudėtį pasirenka vaikas ir jo tėvai ar globėjai. Susirinkimą organizuoti, vaiko iškilusias problemas aiškiai įvardinti bei šeimai konferenciją įgyvendinti padeda Šeimos konferencijos koordinatorius

Šeimos konferencijos procesas susideda iš trijų dalių:planavimo, kuris gali trukti iki aštuonių savaičių, Šeimos susirinkimo ar mokymuose vadinamos Šeimos tarybos, kuri gali užtrukti nuo 15 minučių, o kartais užsitęsti net iki 8 valandų, beistebėjimo, trunkančio iki šešių mėnesių. Koordinatoriaus tikslas – suburti ir paruošti šeimos narius bandyti patiems Šeimos taryboje sudaryti planą, skirti atsakingus asmenis už užsibrėžtų uždavinių įgyvendinimą, kurie padėtų išspręsti paties vaiko iškeltas problemas. Tikimasi, kad šia paslauga galės naudotis šeimos, kurioms dar netaikoma atvejo vadyba, bet šeimos nariai vieni neranda atsakymų į vaikui iškilusius klausimus.

 Šeimos konferencijos koordinatorius neprivalės su niekuo dalintis surinkta informacija, nebus atsakingas už šeimos sudaryto plano įgyvendinimą bei jo rezultatus. Svarbiausias koordinatoriaus darbas – surinkti šeimos narius ar artimus vaikui žmones į būrį tam, kad jie patys kartu bandytų rasti būdą padėti savo artimui be jokių kitų institucijų įsikišimo.

Visoje Lietuvoje jau yra apmokyta apie 120 koordinatorių, kurie padės šeimoms įgyvendinti Šeimos konferencijas ir išspręsti mažesnes ar kiek sudėtingesnes problemas, kurios nekelia pavojaus nei vaiko saugumui, nei sveikatai, nei gyvybei. Iš šio būrio koordinatorių bus atrinkti 15, kurie toliau mokysis ir taps Šeimos koordinatorių supervizoriais. Supervizoriai bus atsakingi už tolesnius koordinatorių apmokymus bei jau esamų koordinatorių teikiamų paslaugų šeimoms kokybės tobulinimą.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.