Savivaldybės administracija kreipėsi į AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl pėsčiųjų tilto Kaišiadorių mieste modernizavimo

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero Vytenio Tomkaus pavedimu savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera pakartotinai kreipėsi į AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl pėsčiųjų tilto per geležinkelį Kaišiadorių mieste.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija vis dažniau gauna Kaišiadorių miesto gyventojų, tame tarpe ir neįgaliųjų asmenų, pretenzijų ir paklausimų dėl neįgaliųjų teisių ir galimybių visuomenėje pažeidimo, dėl tilto priežiūros, ypač žiemos metu, ir dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ planuoto projekto „Techninė pagalba (projektavimas) linijos Vilnius – Kaunas kelio modernizavimui greičiui iki 160 km/h. Kelio pertrasavimas Vilnius – Kaišiadorys ruože. Projekto Nr. SP-86-00-TP-03-10“ įgyvendinimo ties Kaišiadorimis.

Savivaldybės administracija dar 2012 m. statytojui AB „Lietuvos geležinkeliai“ išdavė statybos leidimą Nr, LNS-26-121126-00087 Projektui.

Minėtas Projektas labai svarbus ir aktualus kaišiadoriečiams, nes Projekto sprendiniai apima pėsčiųjų tilto per geležinkelį modernizavimą, uždengiant jį ir laiptus, įrengiant tris liftus. Šis Projektas buvo pristatytas visuomenei, todėl gyventojai pagrįstai teiraujasi, kada bus atliekami tilto pertvarkymo darbai. Įgyvendinus Projekte numatytus sprendinius, būtų užtikrintos neįgaliųjų lygios teisės ir galimybės visuomenėje, įgyvendintos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo nuostatos, užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos principai, nustatyti Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

Savivaldybės administracija AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašo informuoti apie Projekto įgyvendinimo galimybes, peržiūrėti galimybes laikinai (kol bus įgyvendintas Projektas) prie tilto įrengti technologinius įrenginius, tarnaujančius neįgaliųjų pakėlimui ir nuleidimui nuo tilto bei užtikrinti tinkamą tilto priežiūrą.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.