Seimas įteisino vienišo asmens išmoką

Seimas vieningai, 124 balsavime dalyvavusiems Seimo nariams balsavus už, pritarė Vienišo asmens išmokos įstatymui, nustatydamas naują – vienišo asmens – išmoką.

Priimtu teisės aktu reglamentuota vienišo asmens išmoka, jos dydis, skyrimo ir mokėjimo sąlygos. Nuo liepos 1 dienos teisę gauti vienišo asmens išmoką turės neįgalieji ir senatvės pensijos amžiaus sukakę šalpos pensijų ir mažų pensijų priemokų gavėjai. Nuo 2022 m. sausio 1 d. šią išmoką galės gauti visi vieniši, neįgalieji ir senatvės pensijos amžiaus sukakę asmenys.

Vienišo asmens išmoką turės teisę gauti vieniši gavėjai, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje: tai yra asmenys, kurie yra nesudarę santuokos arba ją nutraukę, našliai, kurie neturi teisės gauti našlių pensijos, našliai, kurių gaunama išmoka našlystės atveju yra mažesnė už vienišo asmens dydį bei tie našliai, kurie turi teisę gauti našlių pensiją, tačiau vietoj jos yra pasirinkę gauti našlaičių pensiją.

2021 metais vienišo asmens išmoka bus socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio, tai yra 28,63 eurai, o nuo 2022 metų išmokos dydis sieks 32 eurus.

Vienišo asmens išmoka neturės įtakos kitoms vienišam asmeniui pagal įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms ar kompensacijoms, taip pat skiriamai piniginei socialinei paramai bei mokėjimui už socialines paslaugas, jeigu kituose įstatymuose nebus nustatyta kitaip.

„Kai tu gyveni vienas be vaikų, be šeimos, galų gale tie būsto išlaikymo kaštai tau yra santykinai didesni nepaisant to, ar tu esi našlys, ar tu esi niekada nesusituokęs, ar išsiskyręs žmogus. Todėl, man atrodo, sąlygų suvienodinimas šioje situacijoje yra labai svarbus. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į vienišų pensininkų skurdo rodiklius, kurie yra daugiau negu dvigubai didesni negu visos Lietuvos visuomenės. Džiaugiuosi, kad pagaliau tas sprendimas ateina“, – pritarti projektui kvietė finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Nustatyta, kad vienišo asmens išmoką pagal asmenų pateiktus prašymus skirs ir mokės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įgaliota administravimo įstaiga.

Priimtu įstatymu Vyriausybei pasiūlyta kartu su 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir 2022 metų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektais Seimui pateikti pasiūlymus dėl nuo 2023 m. sausio 1 d. taikytino vienišo asmens išmokos dydžio ir šios išmokos indeksavimo tvarkos.