Sekmadienį Kaišiadoryse lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda

Rugpjūčio 23 dieną Kaišiadorių katedroje vyko šv. Mišios, skirtos 100-osioms kardinolo Vincento Sladkevičiaus metinėms paminėti, kuriose taip pat dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Vincentas Sladkevičius, gimė 1920 m. rugpjūčio 20 d. Kaišiadorių rajone, Guronyse, paprastoje neturtingoje šeimoje. Buvo jauniausias vaikas šeimoje. Būdamas 9 metų neteko tėvo. Mokėsi Žaslių pradinėje mokykloje, 1932 m. įstojo į Kaišiadorių gimnaziją. 1933 m. perėjo į Kaišiadoryse įsteigtą katalikišką gimnaziją. 1934 m. įstojo į Kauno jėzuitų gimnaziją. Nuo 1939 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1944 m. buvo įšventintas į kunigus. Patyrė keletą okupacijų ir nuolatinį sovietų valdžios spaudimą.

Vincentas Sladkevičius tarnavo provincijoje, nedideliuose miesteliuose ir kaimuose. Tapo kunigų seminarijos prefektu ir dvasios tėvu. 1957 m. įšventintas Kaišiadorių vyskupu – ir iškart ištremtas į kitą Lietuvos pusę, protestantišką kraštą. 1975 m. tapo marijonų vienuoliu. Į Kaišiadoris pagaliau atsikėlė tik 1982 m. Popiežiaus kardinolu paskirtas 1988-aisiais. Taip pat buvo Kauno arkivyskupu, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku.

Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, per Sausio 13-osios įvykius Vincentui Sladkevičiui buvo patikėta saugoti Kovo 11-ąją pasirašytą Nepriklausomybės aktą. Už nuopelnus Lietuvos dvasiniam gyvenimui V. Sladkevičiuus buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo pirmojo laipsnio ordinu.

Pažinoję Vincentą Sladkevičių, jį vadina tylaus ir beginklio pasipriešinimo simboliu, kovojant už Lietuvos Nepriklausomybę. Anot amžininkų, jo patarimai būtų naudingi ir šiandien.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius mirė 2000 m. gegužės 28 d. Palaidotas Kauno Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Šiandien Kaišiadorių katedroje vykusiose šv. Mišiose dalyvavęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda sakė iškilmingą kalbą apie kardinolą Vincentą Sladkevičių. Dalijosi savo prisiminimais, kuomet kardinolui dar būnant gyvam klausėsi jo pamokslų. Pasak Prezidento, būtent kardinolas Vincentas Sladkevičius buvo jam dvasinis autoritetas – nors fiziškai ir neišskirtinis, bet dvasiškai – tvirta asmenybė.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto