Šeštadienio vakarą Našlėnų kaime nugriaudėjo sprogimas: išminuotojai sunaikino rastą sprogmenį

Kovo 12 dieną, apie 15 val. 30 min., policijos pareigūnai gavo pranešimą, kad Kaišiadorių rajone, Paparčių seniūnijoje, Našlėnų kaime esančiame miške rastas daiktas panašus į Pirmojo pasaulinio karo artilerijos sviedinį. Į nurodytą vietą atvykus policijos pareigūnams buvo įvestas planas „Skydas“ ir iškviesti išminuotojai.

Atvykus išminuotojams ir apžiūrėjus sprogmenį buvo nuspręsta jį sunaikinti vietoje.

Kaip elgtis radus sprogmenį ar daiktą panašų į jį?

  • Nelieskite įtartino daikto ar sprogmens.
  • Įsidėmėkite – kol jūs nepaliesite sprogmens, greičiausiai jis nesprogs.
  • Tuo pačiu keliu pasitraukite nuo įtartino daikto ar sprogmens saugiu atstumu.
  • Kas yra saugus atstumas? Yra sakoma, „jei tu matai bombą – bomba mato tave“, todėl reikia pasitraukti kuo toliau ar pasislėpti už patvarios konstrukcijos, geriausia pastato. Atkreipkite dėmesį, ar virš jūsų galvos nėra langų. Įvykus sprogimui, dūžtančių langų šukės gali jus sužeisti.
  • Apie įtartiną daiktą ar sprogmenį nedelsiant praneškite POLICIJAI.
  • Dažnai žmonės nesiryžta pranešti policijai apie rastus įtartinus daiktus ar sprogmenis dėl dviejų priežasčių: jie nėra įsitikinę, kad rastas daiktas yra sprogmuo ir todėl bijo būti apkaltinti melagingu pranešimu. Pirma – jūs nesate specialistas, todėl negalite ir neprivalote tiksliai nustatyti, ar įtartinas daiktas yra sprogmuo. Klysti yra žmogiška. Geriau išminuotojams patikrinti įtartiną daiktą, kuris nėra sprogmuo, nei atvykti į įvykio vietą po sprogimo. Antra – baudžiama tik jei jums iš anksto žinoma, kad tai nėra sprogmuo ir jei jūs, skatinami chuliganiškų ar kitų paskatų, pranešate apie rastus sprogmenis.
  • Iki atvyks policija pasistenkite, kad į pavojingą teritoriją nepatektų kiti asmenys, arba pavojingoje teritorijoje jau esantys asmenys pasitrauktų saugiu atstumu.
  • Vienam tai atlikti yra sunku, todėl paprašykite kitų asmenų pagalbos.
  • Būtinai sulaukite POLICIJOS pareigūnų, nes tik jūs galėsite tiksliai nurodyti įtartino daikto ar sprogmens buvimo vietą bei apibūdinti jį.