Siūloma ieškoti alternatyvios vietos antriesiems grupinės globos namams

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero patarėjo Česlovo Nevieros vadovaujama darbo grupė perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems nagrinėti liepos 30 d. vykusio posėdžio metu priėmė visiems priimtinus sprendimus. Darbo grupėje, susidedančioje iš Savivaldybės ir Žiežmarių bendruomenės atstovų bei kompetentingų ekspertų, svarstyta, kaip, atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, padėti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Kaišiadorių krašte įsteigti antruosius grupinio gyvenimo namus. Bendru sutarimu nuspręsta ieškoti Žiežmariams alternatyvių sklypų kitose Kaišiadorių rajono savivaldybės gyvenvietėse, kuriose galėtų iškilti antrieji grupinio gyvenimo namai.

Esama situacija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ėmėsi lyderystės ir nusprendė paskatinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomenėje neįgaliesiems reikalingų paslaugų teikimo. Šiandien minėtos paslaugos yra teikiamos Strėvininkų socialinės globos namuose.

Darius Pauliukonis trumpai pristatė pagrindinius neįgaliųjų institucinės pertvarkos tikslus ir kryptis, kuriais siekiama kiekvienam asmeniui su proto ar psichine negalia sudaryti galimybes gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas supažindino su esama situacija, t. y., nors šiandien institucinėje globoje vis dar gyvena apie 6 tūkstančiai asmenų su proto ar psichine negalia, vykdant institucinės pertvarkos procesus, per 200 asmenų nuo 2017 metų jau apsigyveno bendruomenėse įkurtuose grupinio gyvenimo namuose skirtingose šalies savivaldybėse.

D. Pauliukonis trumpai paaiškino, kad, siekdama tolygaus naujų paslaugų vystymo skirtingose šalies savivaldybėse ir atsižvelgdama į šiuo metu visoje Lietuvoje institucinėje globoje esančių asmenų bendrą skaičių ir jų individualius poreikius, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra apskaičiavusi, kiek skirtingose šalies savivaldybėse maksimaliai galėtų būti steigiama bendruomeninio gyvenimo vietų (grupinio gyvenimo, savarankiško gyvenimo ar apsaugotame būste). Tokiu atveju, kalbant konkrečiai apie Kaišiadorių r., maksimaliai būtų reikalinga sukurti iš viso 57 bendruomeninio gyvenimo vietas. Tačiau atsižvelgiant į tik Kauno regione esančiose trijose įstaigose – Strėvininkų, Kėdainių ir Vilijampolės socialinės globos namuose gyvenančių asmenų su negalia poreikius, Kaišiadorių r. reikalingi dveji grupinio gyvenimo namai ir vieneri specializuoti slaugos ir socialinės globos namai. Nors šiandien antriesiems grupinio gyvenimo namams lėšų nėra skirta, tačiau, atsižvelgiant į Kauno regiono institucijose esančių asmenų su negalia poreikius, yra pats laikas ieškoti galimybių šiems antriesiems namams įkurti, ką Strėvininkų socialinės globos namai ir inicijuoja. Todėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas pakvietė darbo grupės narius ir kitus suinteresuotus asmenis aktyviau dalyvauti darbo grupės veikloje ir kuo greičiau rasti bendrą sutarimą dėl galimybių įkurti antruosius namus asmenims su proto ar psichine negalia bendruomenėje Kaišiadorių rajone.

Pasak Strėvininkų socialinės globos namų direktoriaus Kęstučio Jakelio, jo vadovaujamoje įstaigoje šiuo metu gyvena 208 gyventojai. Globos namai įsikūrę Mūro Strėvininkų k., dvaro, statyto 17–19 a., pastatuose. 23 gyventojai dirba socialinėse įmonėse, dar 15 gyventojų gali lankyti socialines dirbtuves.

Siekdama įgyvendinti reformą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Kaišiadorių rajono savivaldybėje planuoja steigti dvejus bendruomeninius grupinio gyvenimo namus. Pirmieji jau statomi Žiežmariuose, Lauko g. 5 esančiame sklype. Planuojama, kad iki 2021-12-31 grupinio gyvenimo namų statybos bus sėkmingai užbaigtos ir juose apsigyvens 8 asmenys.

Tuo tarpu antrųjų bendruomeninių grupinio gyvenimo namų vieta dar yra svarstoma. Vienas iš galimų sprendimų yra 15 arų dydžio sklypas, esantis Žiežmarių mieste, Žaslių g. 52. Šis žemės sklypas išsiskiria patogumu – vos už 400 m yra pirminės sveikatos priežiūros centras. Žiežmarių kultūros centras, Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia, parduotuvė, autobusų stotelė išsidėstę ne didesniu nei 550 m atstumu nuo potencialios objekto vietos. Be to, iki sklypo yra privestos visos reikalingos komunikacijos, šalia eina šaligatvis, todėl galimai sumažinama objekto statybų kaina. Visgi lėšų projektui įgyvendinti kol kas nėra skirta.

Darbo grupė atsižvelgė į žiežmariečių lūkesčius

Nors esamas sklypas tikrai atitiktų neįgaliųjų poreikius, tačiau, siekiant, kad reforma pasiektų keliamus tikslus, būtina kiek įmanoma geriau suderinti gyventojų ir institucijų interesus. Todėl, atsižvelgdama į dalies Žiežmarių miesto gyventojų siūlymus dėl pasirinktos bendruomeninių grupinio gyvenimo namų statybos vietos, antriesiems namams ieškoti alternatyvų, darbo grupė bendru sutarimu priėmė nutarimą kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją, kad ši iki spalio 1 d. pateiktų grupinio gyvenimo namų statyboms tinkamų ir valstybei ar savivaldybei priklausančių sklypų sąrašą. Minėtiems sklypams taikomi tokio pobūdžio reikalavimai: 1) siūlomas sklypas turi būti gyvenamosios paskirties, 2) siūlomoje gyvenvietėje turėtų gyventi daugiau nei 1000 gyventojų, joje (ar labai netoli jos) yra prieinamos viešosios paslaugos, pvz.: dienos užimtumo, asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir pan. 3) sklypas neturi viršyti 20 arų, namas vieno aukšto, pritaikytas neįgaliesiems, jo plotas – ne daugiau kaip 230–250 kv. m.

„Palankiai vertinu visos darbo grupės veiklą, todėl savo balsu palaikiau sprendimą siūlyti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai ieškoti alternatyvių sklypų kitose mūsų krašto vietose, pavyzdžiui, Kaišiadorių mieste“, – teigia Žiežmarių bendruomenės pirmininkas Vytautas Šimkūnas.

Kaišiadoryse planuojama kurti specializuotus slaugos ir globos namus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Kaišiadorių mieste planuoja pastatyti 40 vietų dydžio specializuotus slaugos ir globos namus asmenims, kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas, specialus nuolatinės slaugos poreikis ir reikalinga nuolatinė specializuota slauga ir globa. Šiuo metu parengta paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Specializuotų slaugos ir globos namų įkūrimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“.

Darbo grupės posėdyje dalyvavo: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Nasevičius, Kaišiadorių rajono savivaldybės mero patarėjas Česlovas Neviera, Strėvininkų socialinės globos namų direktorius Kęstutis Jakelis, Savivaldybės gydytoja Danguolė Miliauskaitė, Žiežmarių seniūnaitė Ieva Drėgvaitė-Naudžiūnienė, Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktorius Liutauras Palaitis, Kaišiadorių miesto seniūnė Giedrė Pavasarytė, Strėvininkų socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja Danguolė Petrylienė, VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė Jelena Syrovatskaja, Žiežmarių bendruomenės pirmininkas Vytautas Šimkūnas, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narys Tomas Vaicekauskas. Taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai: Socialinės globos įstaigų skyriaus vedėjas Darius Pauliukonis bei Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės vadovė Daina Urbonaitienė.

Kitas darbo grupės posėdis perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems nagrinėti planuojamas 2020 metų spalio mėnesį.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.