Uždrausta lankytis Kaišiadorių rajono savivaldybės miškuose

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 4 straipsniu ir atsižvelgiant į Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija Kaišiadorių regioninis padalinys 2018 m. birželio 4 d. raštą Nr. SD-191 „Dėl lankymosi miškuose uždraudimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu draudžiama fiziniams asmenims lankytis visuose Kaišiadorių rajono savivaldybės miškuose dėl didelio miškų gaisrų pavojaus.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.