Vandens kokybė Kaišiadorių rajono vandenvietėse

Požeminio vandens kokybė priklauso nuo dirvožemio ir gylio, iš kurio jis išgaunamas. Apskritai vandens kokybė priklauso nuo dirvodarinių uolienų. Ar požeminis vanduo švarus, galima spręsti atsižvelgiant į tai, ar dirvožemis guli ant uolos ar ant smėlio ir molio. Požeminis vanduo Lietuvoje yra labai geros kokybės, bet jame yra daug gamtinės kilmės geležies ir mangano, o tai lemia vandens spalvą ir skonį. Daugelyje rajono vandenviečių vanduo nugeležinamas, ir tam nenaudojami jokie cheminiai junginiai. Vanduo valomas prisotinus jį deguonimi ir iškritusias nuosėdas filtruojant per smulkius smėlio – žvyro filtrus.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ nuolat tikrina 29 rajono vandenviečių vandens kokybę. Teikiame tikrinamų cheminių (toksinių)  rodiklių sąrašą:

 1. Haloformų suma
 2. 1,2- dichloretanas
 3. Tetrachloretenas ir trichloretenas
 4. Benzenas
 5. Fluoridas
 6. Pesticidai
 7. Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai
 8. Benz(a)pirenas
 9. Gyvsidabris
 10. Natris
 11. Stibis
 12. Arsenas
 13. Boras
 14. Kadmis
 15. Chromas
 16. Varis
 17. Švinas
 18. Nikelis
 19. Selenas
 20. Aliuminis
 21. Manganas
 22. Cianidai

Visose vandenvietėse šių cheminių medžiagų nebuvo rasta, išskyrus Žiežmarių – Melioratorių vandenvietėje buvo aptiktas normas viršijantis boro kiekis.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos priėmė sprendimą Žiežmarių–Melioratorių vandenvietei išduoti išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio (boro) ribinei vertei taikymo sąlygas.

Laikinai leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė yra 1,25 mg/l. Išlygos laikotarpio trukmė iki 2020 m. birželio 30 d.

Iki minėtos datos numatyta nutiesti naują vandentiekio trasą iš Žiežmarių vandenvietės, esančios Sodų g. 15a, ir sustabdyti Žiežmarių – Melioratorių vandenvietės veiklą.

Dėl suteiktos išlygos VMVT Kaišiadorių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko 2018-11-06 sprendimu atnaujinta Žiežmarių – Melioratorių vandenvietės veikla.

Žiežmarių – Melioratorių gyvenvietės vandens vartotojams vanduo šiuo metu tiekiamas iš Žiežmarių vandenvietės, bet, atsiradus jo trūkumui, bus jungiamas ir Žiežmarių – Melioratorių vandenvietės vanduo.

Taip pat nuolat tikrinami vandens mikrobiologiniai rodikliai – koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės, žarniniai enterokokai, kolonijas sudarančių vienetų  skaičius. Jų požeminiame vandenyje nėra ir neturi būti. Visose Kaišiadorių rajono vandenvietėse vanduo neturi mikrobiologinės taršos.

Kiti rodikliai, indikatoriniai, gyventojų matomi ir jaučiami – tai geležis, drumstumas, spalva, kvapas. Šios vandens savybės gerinamos vandens ruošimo įrenginiuose. Pateikiame su VMVT Kaišiadorių valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija suderintą  sąrašą vandenviečių, kuriose  laikinai leidžiama kokybės (indikatoriniams) rodikliams nukrypti nuo Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimų, užtikrinant, kad dėl to nepablogės vandens mikrobiologiniai ir toksiniai rodikliai.

Vandenvietės pavadinimas Vandens ruošimo įrenginiai Gyventojų skaičius Suvartojama  vandens m3/d  Specifikuotą vertę viršijantys rodikliai
1. Stabintiškių Nėra 235 12 Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva
2. Tauckūnų Nėra 186 11 Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva
3. Vilūnų Nėra 163 11 Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva
4. Guronių Nėra 92 6 Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva
5. Zūbiškių Nėra 96 3 Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva
6. Kasčiukiškių Nėra 93 3 Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva
7. Mikalaučiškių Nėra 51 3 Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva
8. Neprėkštos Nėra 72 3 Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva
9. Nemaitonių Nėra 33 2 Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva
10. Pravieniškių I Nėra 61 2 Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva
11. Stoniavos Nėra 38 2 Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva
12. Mančiūnų Nėra 13 1 Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva
13. Kalniškių Nėra 23 1 Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva
14. Kiemelių 2 Nėra 8 1 Bendroji geležis, amonis, drumstumas, spalva

Kasčiukiškių, Neprėkštos, Nemaitonių, Vilūnų, Tauckūnų, Mikalaučiškių, Guronių vandenvietėse jau vyksta vandens gerinimo įrenginių statyba, kurią planuojama užbaigti 2019 metų pirmame pusmetyje, kitoms vandenvietėms ieškoma sprendimų ir finansinių šaltinių gerai vandens kokybei užtikrinti.

Dar šiemet įsipareigojome patikrinti didžiosios dalies vandenviečių radiologinius rodiklius – tritį ir indikacinę dozę. Apie tyrimų rezultatus gyventojams pranešime tinklalapyje www.kaisiadoriuvandenys.lt

UAB „Kaišiadorių vandenys“ informacija

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto