VRK pripažino Laimutę Matkevičienę papirkinėjus rinkėjus

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) sekmadienį vykusio posėdžio metu pripažino LVŽS kandidatę į Seimą ir dabartinę Seimo narę Laimutę Matkevičienę papirkinėjus rinkėjus.

VRK posėdžio metu klausimą pristačiusi Gitana Matiekuvienė sakė, kad Kaišiadorių-Elektrėnų apygardos komisija siūlė pripažinti kandidatę Laimutę Matkevičienę papirkinėjus rinkėjus. Tyrimas prasidėjo atliekant politinę stebėseną, kuomet pati apygarda pastebėjo straipsnius ir tuo pagrindu pradėjo tyrimą.

Kaip sakė komisijos narė, Kaišiadorių rajono laikraštyje „Atspindžiai“ buvo publikuotas straipsnis „Ir Bočiai poilsiauja“. Straipsnyje rašoma, kad kandidatė į LR Seimo narius Laimutė Matkevičienė, būdama Palangoje, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kaišiadorių rajono bendrijos nariams pasiūlė kelionę į Liepoją. Ir minėta kelionė įvyko.

Tyrimo grupė nustatė, kad rugpjūčio 25 d., Kaišiadorių rajono laikraštyje „Atspindžiai“ straipsnyje „Ir Bočiai poilsiauja“ bei Kaišiadorių rajono laikraštyje „Kaišiadorių aidai“ straipsnyje „Ir Bočiai keliauja“ buvo skelbiama, kad „Bočių“ nariai, būdami Palangoje, sutiko Seimo narę L. Matkevičienę, kuri besėdint ir bekalbant, pasiūlė „Bočių“ nariams kelionę į Liepoją. Sekančią dieną 28 „Bočių“ nariai susėdo į Seimo narės L. Matkevičienės samdytą autobusą ir išvyko į Liepoją. Minėtų straipsnių paskelbtoje nuotraukoje matosi, kad kandidatė L. Matkevičienė nusifotografavusi kartu su poilsiaujančiais „Bočių“ nariais.

Tyrimo metu tyrimo grupė nustatė, kad rugpjūčio 12 dieną Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kaišiadorių rajono skyriaus narių kelionę į Liepoją apmokėjo kandidatės į LR Seimo narius L. Matkevičienės sūnus. Tačiau šios kelionės iniciatorė buvo pati kandidatė. Straipsniuose už šią kelionę yra dėkojama būtent Seimo narei L. Matkevičienei.

Taip pat pažymėtina, kad tyrimo grupė nenustatė, kad šios kelionės metu rinkėjai buvo skatinami dalyvauti arba nedalyvauti Seimo rinkimuose, balsuoti už kandidatę Laimutę Matkevičienę ar už LVŽS sąrašą. Tačiau tyrimo grupė konstatavo, kad Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kaišiadorių rajono bendrijos nariams buvo suteikta turtinė nauda išreikšta būtent ta kelione.

Atliekant tyrimą buvo apklausta L. Matkevičienė ir jos sūnus, kuris yra tarybos narys. Jis patvirtino, kad tą kelionę užsakė ir apmokėjo. L. Matkevičienė taip pat neneigia, kad ta kelionė įvyko.

Tyrimo grupė, įvertinusi visas tyrimui reikšmingas aplinkybes ir tyrimo metu gautus atsakymus, padarė pagrįstą išvadą, kad kandidatė į LR Seimo narius Laimutė Matkevičienė 2020 m. rugpjūčio mėn. 12 d. organizuodama Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kaišiadorių rajono bendrijos narių kelionę į Liepoją pažeidė LR Seimo rinkimų įstatymą.

Pasak pačios Laimutės Matkevičienės, minėtame „Atspindžių“ straipsnyje nėra jokių teiginių, kad būtent ji apmokėjo keliones išlaidas. Kadangi šį teiginį komisija nurodė dar rugsėjo 3 d. rašte dėl tyrimo vykdymo, taip rodo išankstinį komisijos neigiamą nusistatymą L. Matkevičienės atžvilgiu.

Palangoje susitikusi su „Bočių“ nariais L. Matkevičienė, pasak jos, pati buvo pakviesta vykti į „Bočių“ narių suplanuotą kelionę į Liepoją „Bočių“ bendrijai priklausančiu autobusu, kuriuo jie ir buvo atvykę į Palangą ir, kaip buvusi Kaišiadorių bendruomenės gydytoja bei Kaišiadoryse išrinkta Seimo narė – sutiko su tokiu pasiūlymu. Vėliau paaiškėjo, kad bendrijos pirmininkė neleido naudoti autobuso kelionei, dėl ko „Bočiai“ labai nusivylė ir L. Matkevičienė sutiko padėti surasti rėmėją, kuris užsakė ir apmokėjo kelionę. Tai buvo Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narys, Socialinės apsaugos ir bendruomenių reikalų komiteto pirmininkas Dalius Matkevičius, kuris, kaip paramą, skyrė 300€ „Bočių“ bendrijos nariams transporto paslaugai apmokėti. L. Matkevičienė tik savo dalyvavimu ir moraliniu palaikymu prisidėjo prie „Bočių“ kelionės.

„Kiekvienas asmuo turi teisę teikti paramą ir savanoriškai bei neatlygintinai perduoti paramos dalyką jos gavėjams, (…) o aukojimas neturi būti prilyginamas „papirkimui“, – atsiųstame paaiškinime teigė L. Matkevičienė.

VRK komisija bendru sutarimu pritarė Kaišiadorių-Elektrėnų apygardos rinkimų komisijos sprendimui dėl rinkėjų galimo papirkimo grupės tyrimo išvadoms ir paskelbė, kad buvo nesilaikyta draudimo papirkinėti rinkėjus.