Žiežmariečiai pasipiktinę užkaltais Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ lauko įrengimais

Kaišiadorių rajono naujienų tinklalapio Kaišiadoriečiams.lt redakcija sulaukė žiežmariečių klausimų dėl Kaišiadorių rajono Žiežmarių lopšelio – darželio „Varpelis“ vaikams skirtų įrengimų. Iš mums atsiųstų nuotraukų matyti, kad darželio teritorijoje esantys vaikų žaidimų aikštelės įrengimai yra užkalti lentomis. Mums adresuotame laiške rašoma:

„Vasara žaidimų ir pramogų metas, bet štai kaip laiką lauke leidžia vasaros metu dirbančio Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ vaikai. Visi lauko įrengimai iki liepos 1 d. turėjo būti pakeisti naujais, nes senieji neatitinka higienos normų reikalavimų. Ši situacija, kad reikės keisti lauko žaidimų aikšteles yra žinoma nuo 2016 m. lapkričio 1 d. („Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“), tad laiko tam tikrai buvo pakankamai: gauti finansavimą, susipirkti įrengimus, nugriauti senuosius ir pastatyti naujus. Darželis jau pernai metais žinojo, kad šią vasarą dirbs. Mūsų rajono valdžia ir darželio direktorė kaip visada pasirinko lengviausią kelią: tiesiog užkalė žaidimų aikšteles, kad vaikai negalėtų jomis naudotis…“ – rašo viena mama.

Žiežmarių lopšelis darželis Varpelis (2)

Norėdami išgirsti ir kitą pusę, šį laišką nusiuntėme ir Kaišiadorių rajono lopšelio – darželio „Varpelis“ administracijai. Jau sekančia darbo dieną gavome darželio administracijos atsakymą, kuriame rašoma:

„Informuojame, kad dėl žaidimų aikštelės vertinimo, kaip numatyta higienos normose (HN 131:2015), kreipėmės 2017 metų vasarą. Po vertinimo gavome ataskaitą kurioje buvo nurodyti įrenginių neatitikimai standartų (LST EN1176-1:2008, kurių vertimo į lietuvių kalbą iki šiol nėra!) ir kt. teisės aktų reikalavimams. Savo jėgomis bandėme taisyti padėtį: kaip buvo nurodyta, po įrenginiais supylėme smėlio sluoksnį, paženklinome įrangą, pakeitėme kai kurias įrenginių dalis ar jas paremontavome, įrengėme papildomas užtvaras ir pan. Tačiau jų nuversti negalime dėl kelių priežasčių: pirma dėl to, kad šie įrenginiai (pagal tuo metu galiojusius reikalavimus) buvo pastatyti pagal ES finansuojamą projektą „Kaišiadorių rajono Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ žaidimų aikštelės atnaujinimas“ ir 5-rius metus niekas negali būti keičiama. Antra – 2017 m. neturėjome lėšų įsigyti naujiems įrenginiams. Po pakartotino įrenginių patikrinimo, vis tiek buvo rekomenduota įrenginius keisti. Todėl 2018 metų planuose numatėme lėšų naujų įrenginių įsigijimui. O kol bus pastatyti nauji, laikinai paremontavome senus įrenginius taip, kad ant aukščiau kaip 600 mm esančių įrenginių dalių vaikai nepatektų ir neužliptų (juos užkalėme), demontavome nesaugias ir susidėvėjusias akte nurodytas dalis (čiuožyklas, supynes, kopetėles, laipynės, buomus ir kt. judančias dalis), patikrinome ir sutvirtinome, kad įrenginiai nejudėtų bei būtų kiek įmanoma saugesni, bet palikome juos stovėti, nes jie sudaro pavėsį vaikams žaidžiant smėlio dėžėse (kurios yra po įrenginių bokšteliais).

Lopšelio-darželio kieme vaikai turi pakankamai įvairių smėlio žaislų, kamuolių, vandens stalus ir kt., atsiveža iš namų paspirtukų, triratukų, dviratukų (jiems yra įrengtas „garažas“), žaidimams naudojami ir žaidimų įrenginiai (spyruokliukai, karuselės, smėlio dėžės, pavėsinės, krepšinio lankai, pastatomi futbolo vartai ir pan.), turime galimybę išnaudoti ir už darželio ribų esančias edukacines erdves.

Įrenginiai tvarkomi, keičiami, kaip ir visi kiti darbai, ugdymo įstaigose dažniausiai atliekami vasaros metu, kai įstaigų nelanko vaikai, arba lanko jų mažiau (kaip, kad yra šią vasarą lopšelyje-darželyje). Žaidimų įrenginiai yra užsakyti, sutartis pasirašyta, laukiame jų parvežant iš tiekėjų užsienyje ir atvežant bei sumontuojant lopšelio-darželio kieme (planuojama iki rugsėjo 1 d.).“ – savo pateiktame atsakyme rašo darželio administracija ir stebisi, kodėl norint kažką sužinoti, paklausti ar pasitikslinti į lopšelio-darželio administraciją nesikreipiama tiesiogiai. pasak darželio administracijos, kreipiantis tiesiogiai būtų sutaupyta nemažai visų brangaus laiko.