Ar bus oro uostas? Slaptieji protokolai, 2 dalis

Kaišiadorių rajono savivaldybė perinterpretuoja įstatymus gyventojų nenaudai ir iškreipia TIESĄ. Būtent tiesos vedama rašau šiuos straipsnius bei viešinu oro uosto istoriją. Esu gimusi ir užaugusi Cineikių kaime, todėl pažįstu bendruomenės narius ir svarbiausias teritorijas. Kaip gyventoja norėčiau sužinoti, kodėl savivaldybė dirba užmerktomis akimis, perrašo protokolus ir skleidžia dezinformaciją. KODĖL rajone klesti MELŲ PASAKOS?

Man rūpi mano gimtojo krašto ateitis, todėl sunku užsimerkti prieš grubius politinius žaidimus, kai siekiama žmones užtildyti, sugėdinti. Šiame straipsnyje susitelksiu ir aiškiai paneigsiu savivaldybės išsakytus žodžius (red. Kaišiadorių rajono savivaldybė savo atsakymą pateikė šiame straipsnyje: Kaišiadorių rajono savivaldybės atsakymas: „Dėl tariamo sąmokslo ir bendrųjų planų viešojo svarstymo protokolo“). Gyventojai vadovaudamiesi savo protu ir intuicija galės nuspręsti, kuri pusė iš tiesų seka pasakas. Taigi pavadinsiu atsakymus MELŲ PASAKOMIS.

„Savivaldybės tarnautojai dar kartą išklausė susirinkimo įrašą“ – teigia mero patarėjas A. Narbutas. Gerai, įsivaizduokime, kad tikrai prisėdo ir kelias valandas klausė įrašus, žymėjo pastabas, lygino straipsnį ir protokolą. Jeigu tikėtume šiais žodžiais, tada kyla natūralus klausimas, kodėl netgi viešame straipsnyje neatsakomi esminiai klausimai? A. Narbutas netgi punktais surašė, kad svarbiausias protokolo rengimo principas – fiksuoti su tema susijusius svarbiausius klausimus. Bendrajame plane aiškiai pažymėta, kad dvi kapinės patenka į oro uosto teritoriją, bet protokole nė vieno žodžio apie kapines nėra. Manau, kad klausimo iškirpimas atliktas sąmoningai, kadangi atsakymas susilaukė baisaus gyventojo triukšmo ir moralinio pasipiktinimo. Žmonės buvo šokiruoti administracijos direktoriaus M. Nasevičiaus sovietiniais pavyzdžiais apie iškeltas kapines. Būtent dėl šio nekrikščioniško pavyzdžio ir gimė mano straipsnyje istorija apie Molotovo – Ribentropo slaptuosius protokolus.

Dar kartą primenu, kad iš protokolo galima iškirpti klausimus „kas šiandien valgyti“, „kiek valandų?“. Taip, tokie dalykai nedera oficialiame protokole, tačiau kiti klausimai yra svarbūs ir jų griežtai negalima ištrinti. Kodėl savivaldybės straipsnyje cituojami vien „pliki“ įstatymai ir kartojama lyg sugedusi plokštelė ta pati frazė „protokolas turi atspindėti esmę“!? Vadinasi gyventojų iškelti klausimai apie kapines, statybas, plyno lauko arealą yra IDIOTIŠKI? Atsiprašau, tada kokia šio susirinkimo TEMA?

Pirmoji  pasaka

Mero patarėjas teigdamas, jog protokole sekretorė iškirpo tik NIEKUS, sukuria prielaidą, kad Kaišiadoryse gyvena tik tamsuoliai, varguoliai, durnuoliai. Kodėl gyventojai negali žinoti, kas vyks su Cineikių ir Čiviškių kapinėmis, jeigu atsiras oro uostas? Ten palaidota šimtai žmonių, kai kurie kapai turi netgi valstybinės reikšmės. Gaila, savivaldybė kultūra nelabai domisi, tik ekonomika ir pinigų skambesiu. Taigi, dar kartą primenu, kad 2020-03-03 Nijolė Venskutonienė uždavė klausimą: „Kur kapines mūsų dėsit? 10 žmonių reiks perlaidoti, kur man juos reiks dėti? Jums labai juokinga, Jūs norite viską tik išparduoti.“ Tiesa, keista, kad Nijolę Venskutonienę sumaišė su Nijole Sedlickaite – visgi ne tik pavardės skirtingos. Sedlickaitė nė vieno klausimo per susirinkimą neuždavė. Be to, parašą ant protokolo padėjo M. Nasevičius, kuriam buvo adresuotas klausimas. Keista, kad į valdžią atėję politikai nebeatpažįsta kaimynų. O gal direktorius pasirašo dokumentus neskaitęs? Turbūt tai irgi normali praktika Kaišiadorių savivaldybėje, kurią irgi užtikrina įstatymai. Paaiškinkite prašau. Man neramu, kad direktorius pasirašytų ant bet ko, ką tik jam pakištų, o sekretorė užrašytų bet ką, kas jai gražu ir malonu. Taigi, dar kartą formuluoju klausimą savivaldybei. Kodėl protokole nėra kapinių klausimo? Jeigu kapinės laikomos nesvarbiu klausimu, prašome tai patvirtinti.

Antroji pasaka

Gerbiamas mere, gal galite trumpai ir aiškiai atsakyti į ūkininko Sauliaus Stirnos iškeltą esminį klausimą apie raštą iš Aplinkos apsaugos ministerijos. Gal galite paviešinti gautą raštą, kad visi matytume, jog tikrai yra suderintas bendrojo plano projektas? Visiems bus ramiau ir aiškiau, kai ant stalo bus padėti dokumentai. Gyventojai nori matyti dokumentus, įrodymus – pasakų nereikia, ačiū.

Trečioji pasaka

O statytis namus savo paties žemėje ar galima? Pavyzdžiui, jeigu esi jaunas žmogus ir nori atkurti senelių sodybą, ar gali statytis? Turbūt šis klausimas buvo neesminis, nes irgi iškirptas. Sekretorė kirpo kaip gera siuvėja – tiesiog metrais, o direktoriui tiko – kuo trumpiau, tuo geriau po to pakreipti norima linkme. Savivaldybė piešia paveikslą, kuriame Kaišiadorys atrodo kaip negyvenama sala, kurioje tuoj prasidės maras ir badas, todėl reikia lėktuvo. Tik lėktuvas gali išgelbėti mus, tik taip gausime duonos. Kažkur labai girdėta pasaka, jau kartą ją girdėjo mūsų tėvai ir seneliai. Deja, anūkai sako: „Gana! Prašome atsakyti į klausimus trumpai ir aiškiai.“ PASAKŲ NEREIKIA.

Ketvirtoji pasaka

Gerbiamas mere, o gal galima į protokolą grąžinti plynojo lauko arealo klausimą? Visgi buvo viešai atsakyta, kad negali atsinaujinti koncepcija. Palikite klausimą ir atsakymą savo vietoje. Baikite užsiimti perrašymais ir teigti, kad čia tokie įstatymai, taip turi būti rašomi protokolai, o sekretorė gali užrašyti, kaip jos širdis geidžia. Negali, taip nėra ir nebus. Į savivaldybę buvo skambinta, taip pat buvo parašytas viešas straipsnis, taigi nereikia vaidinti, kad bendruomenė nesureagavo. Didžioji dalis net nerado protokolo, nes jis balandžio 30 dieną buvo perkeltas į kitą skiltį. Jau nekalbu, kad 15min.lt žurnalistai valandą laiką analizavo TPDRIS sistemą, kol rado bendrojo plano dokumentus. Mano straipsnyje buvo paviešintos visos nuorodos. Būtų malonu, kad ir savivaldybė ne tik cituotų straipsnelius, bet ir dalintųsi su gyventojais naujausiais dokumentais. Tikiuosi, kad ši istorija paskatins gyventojų aktyvumą ir dėmesį, kadangi skaidrumas šioje istorijoje abejotinas.

Pasakos pabaiga arba pasaka be galo.

Dar kartą apibendrinsiu ir užfiksuosiu klausimus. Jeigu galėčiau – pabraukčiau ir pirštu pavedžiočiau, gal tada sumažėtų išvedžiojimų. Gerbiamas mere ir Jūsų komanda, prašome atsakyti trumpai ir aiškiai į gyventojų klausimus, kurie skamba taip:

  1. Kodėl protokole nebėra klausimo apie kapines?
  2. Kur yra raštas iš Aplinkos apsaugos ministerijos?
  3. Kodėl išbrauktas plyno lauko arealo klausimas ir atsakymas?

Dėkojame, tikimės, kad pavyks išsamiai atsakyti bent į tris klausimus.

Vaida Venskutonytė

___

Tai yra asmeninė skaitytojo nuomonė ir tinklalapio administracija nebūtinai su ja sutinka bei už ją neatsako.