Kaišiadorių rajono savivaldybės mero savaitinė darbų apžvalga. Spalio 23-27 d.

Aplankėme dar vieną seniūniją – Kaišiadorių apylinkės. Susitikimo metu su seniūne Gražina aptarėme opiausias seniūnijos problemas. Pagrindinės problemos, kaip ir daugelio seniūnijų – keliai ir šaligatviai. Problemas pasižymėjome, padėsime seniūnei jas spręsti.

Dalyvavau STRUCTUM tarptautinėje architektūros konferencijoje „Pastatų konversija ir rekonstrukcija: kaip išsaugoma istorija ir kuriamas naujas identitetas“. Šioje konferencijoje dalyvavo žymūs Lietuvos ir pasaulio architektai: architektų biuro Jungtinėje Karalystėje „Studio Seilern Architects“ įkūrėja architektė Christina Seilern, UAB „Senojo miesto architektai“ architektas Jamesas Normanas Fergusonas, architektas, architektūros ir interjero dizaino studijos „A2SM“ partneris Aurimas Sasnauskas, viena iš „DO ARCHITECTS“ įkūrėjų, architektė Gilma Teodora Gylytė.

Dalyvavau kultūros forume dvarų paveldo aktualijoms aptarti Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose. Dvarų paveldo aktualijoms skirtame forume Lietuvos Respublikos institucijos, organizacijos, ekspertai, dvarų valdytojai diskutavo apie dvarų sodybų apsaugos teisinio reguliavimo, tyrimų, valdysenos ir įveiklinimo iššūkius. Taip pat buvo aptartos galimybės ir potencialas, kuriuos vietos bendruomenėms, savivaldai ir visai šaliai atveria kultūros paveldo objektų išsaugojimas bei atvėrimas visuomenei. Išskirtinis forumo dalyvių dėmesys buvo skiriamas instrumentams, kurie dvarų sodybų apsaugai gali turėti esminę reikšmę: buvo diskutuojama apie naują Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo redakciją, brėžiami Dvarų apsaugos programos kontūrai, pristatomi ekspertinių institucijų perspektyvos ir vertinimai dėl neprivatizuotinų dvarų sąrašų sistemiškumo ir kompleksiškumo.

Trečiadienį turėjome labai šiltą ir prasmingą popietę su režisierė Agne Zalanskaite. Prieš kiek mažiau nei mėnesį įvyko dokumentinio filmo apie aukščiausio rango Lietuvos karininką, pulkininką leitenantą Juozą Vitkų – Kazimieraitį „Bučiuoju, Juozas“ premjera. Praėjusį savaitgalį Juozo Vitkaus – Kazimieraičio šeima ir visuomenė šventė Pergalę. Po 77 metų nuo Juozo Vitkaus – Kazimieraičio mirties buvo palaidotas Antakalnio kapinėse, Generolų kalnelyje. Ilgai negalvodami kartu su vicemeru Tomu Vaicekausku nutarėme, kad būtų prasminga šį filmą parodyti Kaišiadorių rajono moksleiviams, labai džiaugiamės, kad salė buvo visiškai pilna. Prieš prasidedant filmui režisierė kartu su vaikaičiu Linu Vitkumi tarė kelis žodžius apie šio žmogaus svarbą Lietuvai ir kodėl norisi kuo daugiau skleisti žinią apie jį. Taip pat, prieš filmą gavome kvietimą atvykti pas Vyskupą į Kaišiadorių kuriją, kadangi, režisierei įdomus Teofiliaus Matulionio gyvenimas, vyskupas aprodė ekspoziciją ir maloniai pabendravome.

2023-10-26 vyko eilinis tarybos posėdis. Tvirtinant posėdžio darbotvarkę buvo atsiimtas septintas klausimas „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo“. Tarybos nariai Virginijus Ceslevičius ir Ieva Mažulienė pasiūlė šį klausimą atsiimti ir taryba tam pritarė. Šioje taryboje taip pat buvo svarstomas svarbus klausimas, kuris anksčiau sukėlė daug diskusijų „Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, šiam sprendimo projektui vienbalsiai taryba pritarė. Svarbu paminėti, kad NAIKINAMAS papildomas mokestis už liepos mėnesį (125 Eur), nes sulaukėme kai kurių švietimo įstaigas lankančių vaikų tėvų nepasitenkinimo dėl papildomų išlaidų. Apie būsimą tvarką informuosime darželius bei tėvelius vėliau.

Penktadienį vyko susitikimas dėl benamių asmenų. Susitikimo metu dalyvavo Kaišiadorių r. PK viršininkas Jurgis Ostromeckas, socialinės paramos skyriaus vedėja, socialinių paslaugų direktorė su darbuotoja. Kadangi šis klausimas yra labai svarbus ne vien dėl pačių asmenų, bet ir viešosios tvarkos, turime imtis veiksmų. Socialinių paslaugų direktorė ir darbuotoja papasakojo kokia situacija ir kokios taisyklės galioja nakvynės namuose, Kaišiadorių r. PK viršininkas pasakė dėl kokių priežasčių ne visada gali padėti policija. Gavome namų darbų. Pirmasis namų dabas yra parengti viešosios tvarkos taisykles bei pagalvoti apie patalpas benamiams, kurie gautų medikų bei kitų specialistų pagalbą.

Taip pat, penktadienį į Kaišiadorių savivaldybę atvyko Rolandas Kriugžda, kuriam padėkojome už Kaišiadorių krašto garsinimą užsienyje, pasidžiaugėme jo rezultatais triatlone – Winterman CZECH Xtreme.

NAUJIENOS IR KITI DARBAI:

1. Kartu su visa Kaišiadorių savivaldybės administracija informuojame gyventojus bei lankančiuosius savo artimųjų kapus, kad – suskaitmenintos Kaišiadorių rajono savivaldybės kapinės. Informacijos paieškos apie artimųjų kapavietes Kaišiadorių rajono savivaldybės kapinėse nuo šiol bus kur kas paprastesnės, nes gyventojai reikiamus duomenis greitai ir patogiai galės sužinoti internete. Šiemet atliktas skaitmeninimo procesas – kapų nuotraukos, vieta ir kiti duomenys publikuojami portale www.cemety.lt. Suskaitmeninta daugiau nei 20 tūkstančių Kaišiadorių rajono savivaldybėje esančių kapaviečių. Jos buvo nufotografuotos ir nuotraukos su papildoma informacija patalpintos specialiai tam skirtoje interneto svetainėje. Šiuo darbus atliko bendrovė „Kapinių valdymo sprendimai“. Dabar gyventojai užsisakyti paslaugas ar pamatyti kapavietes, sužinoti tikslią jų vietą galės tiesiog internetu. Norint aplankyti vaikystėje pažinotų draugų ar kitų artimųjų amžinojo poilsio vietas ir ieškant konkrečios kapavietės, portalo www.cemety.lt paieškos laukelyje pakanka įrašyti mirusiojo vardą ir pavardę. Svetainėje matoma kapavietės nuotrauka ir tiksli lokacija. Duomenys taip pat gali būti atnaujinti pačių gyventojų iniciatyva. Papildomai prie įėjimo į kapines bus pakabintos informacinės lentelės. Nuskaičius jose esantį QR kodą kapavietės paiešką galėsite atlikti savo telefone. Ateiti iki konkrečios kapavietės galėsite pasirinkę rodymą „Google Maps“ arba „Waze“ programėlėse. Kapinių skaitmenizavimas bendrai finansuotas iš ES struktūrinių fondų lėšų įgyvendinant projektą Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-21-0003 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“.

2. Informuojame, kad šią savaitę prasidėjo Girelės pažintiniame take esamo medinio tiltelio ardymo ir naujo tiltelio statybos darbai. Nuo 2023-10-25 nėra galimybės naudotis Girelės pažintinio tako atkarpa (pažymėta raudonai). ATSIPRAŠOME UŽ LAIKINUS NEPATOGUMUS. Jeigu leis orai planuojama darbus baigti iki š.m. lapkričio 10 d.

3. Kaišiadorių rajono savivaldybė organizuoja kasmetinį kalėdinio atviruko konkursą „Kaišiadorys šventiniu Kalėdų laikotarpiu“. Daugiau informacijos https://kaisiadorys.lt/…/kvieciame-dalyvauti…

4. Dėl ESO vykdomų elektros linijų rekonstravimo-kabeliavimo Gudienos k., pašalinant senas gelžbetonines atramas, ant kurių buvo pritvirtintos seniūnijos gatvių apšvietimo lempos, Kaišiadorių apylinkės seniūnija iš jai skirto biudžeto įrengė naujas linijas su LED apšvietimu dalyje Vilniaus ir Žaliosios gatvių, Aušros gatvėje. Taip pat Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius vykdė Gatvių apšvietimo modernizavimo projektą, kai senos susidėvėjusios atramos buvo keičiamos naujomis. Gudienoje naujos atramos su LED apšvietimu įrengtos Stadiono, Pievų, Tvenkinių, Instituto ir Kalno gatvėse.

5. Baigiami Tvenkinių gatvės 70 m šaligatvio įrengimo darbai. Šis šaligatvis padės gyventojams saugiai patekti į Gudienos poilsiavietę iš Sodų, Instituto gatvių pusės. Šaligatvis bus pritaikytas neįgaliesiems, mamoms su vežimėliais, vaikams su riedučiais. Laukiame darbų pabaigos.

6. Į Gudienos I tvenkinį buvo išleistos žuvys veisimui – tai buvo viena iš hidrostatinių remonto sutarčių sąlygų. Žuvų suleidimą į tvenkinius stebėjo Savivaldybės administracijos, Aplinkos apsaugos agentūros atstovai.

7. Nuo Palomenės seniūnijos kelio pl7 (į Krušonių kapines) sankasos pašalinti menkaverčiai krūmai. Darbus atliko UAB Topalis.

8. Iš Palomenės seniūnijos sutaupytų lėšų užtaisyta 50 m2 asfalto dangos duobių Palomenės kaimo Laukagalio ir Lomenos gatvėse. Darbus atliko AB „Kelių priežiūra“.

Gražaus visiems savaitgalio!

Jūsų meras,
Šarūnas Čėsna