Kaišiadoryse planuojama didinti vietų, kuriose draudžiama rūkyti, skaičių

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija primena, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V17-185 uždrausta rūkyti Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio aikštėje; 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. V17-149  Rumšiškių kultūros centro teritorija paskelbta nerūkymo zona; 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. V17-58 uždrausta rūkyti Kaišiadorių miesto parke.

Rūkyti draudžiama visose švietimo, socialinių paslaugų įstaigose, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose. Taip pat darbo vietose, esančiose uždarose patalpose, bendrose gyvenamosiose, bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru. Draudžiama rūkyti visų rūšių viešajame transporte, viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, lošimo namuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, taip pat ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, jeigu jose nėra įrengtų higienos reikalavimus atitinkančių rūkymui skirtų patalpų.

„Draudimai rūkyti tikrai pasiteisino. Be to, apie draudimą rūkyti įspėja ir sustatyti specialūs įspėjantys ženklai ir žmonės jų paiso. Žinoma, iš pradžių rūkaliai mėgino purkštauti, jog yra pažeidžiamos jų teisės, tačiau dabar jau apsiprato,“ – sakė savivaldybės gydytoja.

Kas gresia už taisyklių nesilaikymą

Atsakomybė už tabako gaminių vartojimą numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse. LR tabako kontrolės įstatyme nustatytas tabako gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 50 eurų. Pakartotinai nusižengus skiriama nuo 50 iki 90 eurų bauda.

Kaišiadorių rajono policijos komisariato duomenimis, pareigūnai per 2020 metų devynis mėnesius nėra nubaudę nė vieno asmens už rūkymą draudžiamose vietose, tačiau pareigūnai aktyviai kontroliuoja, ar nerūkymo zonose kam nors nekyla pagunda išsitraukti cigaretę.

Riboti rūkymą viešose vietose stengiasi ir kitos šalys:

Brazilija: uždrausta rūkyti visose visuomeninės paskirties patalpose, išskyrus kalėjimus.

Kroatija: uždrausta rūkyti viešose uždarose patalpose. Šių taisyklių pažeidėjams gali būti skirta bauda, siekianti apie 135 eurus. Įstaigos, kurių atstovai leidžia pas juos rūkyti, gali būti nubaustos 20 tūkst. eurų bauda.

Belgija: 2006 metais priimtas įstatymas, draudžiantis rūkyti darbo vietose. 2007 metais uždrausta rūkyti ir restoranuose bei baruose, išskyrus tuos, kurių plotas mažesnis nei 50 kvadratinių metrų. Bauda – nuo 150 iki 1650 eurų.

Japonija: galioja įstatymas, draudžiantis rūkyti visose visuomeninės paskirties vietose bei transporte. Anksčiau įstatymai buvo kiek palankesni rūkaliams, mat buvo leidžiama rūkyti specialiose patalpose.

Olandija: uždrausta rūkyti restoranuose, kavinėse ir baruose. Įdomi išimtis – garsiuosiuose „coffee shopuose“ leidžiama rūkyti marihuaną su sąlyga, kad ji nebus maišoma su tabaku. Tiesa, kavinių atvirose terasose bei specialiai įrengtose patalpose, kurių neaptarnauja kavinių personalas, rūkyti leidžiama.

Indija: uždrausta rūkyti viešose vietose.

San Marinas: uždrausta rūkyti vairuojant. Pažeidus šį draudimą, gresia 100 eurų bauda.

Graikija: draudžiama rūkyti visose visuomeninės paskirties vietose.

Turkija: draudžiama rūkyti visose uždarose viešose vietose. Beje, čia nemažos baudos skiriamos ir pardavėjams, rūkalus pardavusiems nepilnamečiams – jiems gali būti paskirtas laisvės atėmimas nuo 6 mėnesių iki 1 metų.

Kinija: nors įvairiose viešose vietose (mokyklose, ligoninėse, transporte, kultūrinėse bei sporto įstaigose) draudžiama rūkyti, šis draudimas negalioja restoranuose, interneto kavinėse ir baruose.

Egiptas: nors 2007 metais priimtas įstatymas, pagal kurį už rūkymą viešose vietose gali būti skirta bauda, siekianti apie 19 dolerių, tai norimų rezultatų nedavė ir praktiškai negalioja.

Danija: 2007 metais uždrausta rūkyti baruose, restoranuose, kitose viešose vietose. Tačiau įstatymas leidžia rūkyti specialiose patalpose. Taip pat leidžiama rūkyti baruose, jeigu jų plotas neviršija 40 kvadratinių metrų.

Slovėnija: 2007 metais uždrausta rūkyti viešbučiuose, restoranuose, ligoninėse, senelių namuose ir kalėjimuose. Čia leidžiama rūkyti tik specialiose patalpose. Už šių taisyklių pažeidimą gali būti skirta 135 eurų bauda, o įstaigų savininkams – iki 33 tūkst. eurų bauda.

Didžioji Britanija: nuo 2007 metų draudžiama rūkyti viešose vietose. Pažeidėjams taikomos nemenkos baudos – nuo 30 iki 200 svarų sterlingų bauda.

Estija: nuo 2007 metų draudžiama rūkyti ne tik maitinimo įstaigose, bet ir autobusų sustojimuose, pėsčiųjų perėjose, namų laiptinėse. Leidžiama rūkyti kavinėse atvirame ore. Įstatymą pažeidęs rūkorius gali būti nubaustas bauda, siekiančia iki 77 eurų, o įmonės savininkas – iki 2 tūkst. eurų.

Latvija: 2008 metais uždrausta rūkyti visose viešose vietose.

Lenkija: nėra draudžiama rūkyti viešose vietose, tačiau savivaldybės gali pačios nuspręsti įvesti tokius apribojimus. 2006 metais Gdanske uždrausta rūkyti visuomeninio transporto sustojimuose.

Ispanija: 2006 metais uždrausta rūkyti darbo vietose, taip pat restoranuose ir baruose, kurių plotas didesnis nei 100 metrų ir kur nėra specialios rūkoriams skirtos patalpos. Anksčiau jau buvo įvestas draudimas rūkyti medicinos, sporto įstaigose ir transporte.

Italija: 2005 metais uždrausta rūkyti visose viešose vietose, išskyrus specialiai tam pritaikytas vietas.

Vokietija: čia draudžiama rūkyti visuomeninės paskirties patalpose, pažeidėjas gali būti nubaustas bauda nuo 5 iki 1000 eurų. Tabaką draudžiama parduoti žmonėms, nesulaukusiems 18 metų.

JAV: įvairiose valstijose galioja skirtingi įstatymai. Pavyzdžiui, Niujorke įstatymai pakankamai griežti, draudžiama rūkyti visuose baruose ir restoranuose, išskyrus cigarų klubus, baruose, kurie yra atvirame ore.

Rusija: nuo 2002 metų čia draudžiama rūkyti darbo vietose, visuomeniniame transporte, kultūrinėse, sporto, valdžios įstaigose.

Pasirodo, uždrausti rūkyti vietose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti cigarečių dūmais užterštu oru, galima, tik reikia valios ir pasiryžimo.

Kaišiadorių miesto gyventojai yra pilietiški ir prabilo apie pažeistas jų teises. 2020 metais yra gautas 1 piliečio skundas dėl miesto gyventojų ir svečių rūkymo Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus  Matulionio aikštėje. Taip pat yra išreikšta dar viena iniciatyva – nerūkymo zona paskelbti prie Ščebnicos tvenkinio įrengtą poilsio zoną. Ši galimybė yra svarstoma.

Savivaldybės gydytoja Danguolė Miliauskaitė