Kas privalo sutvarkyti po įmonės bankroto likusias atliekas?

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (AAD), atsižvelgdamas į Kaišiadorių rajono savivaldybėje susidariusią situaciją ir į bendruomenės keliamus klausimus dėl Vilūnų kaime po įmonės UAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto laikomų atliekų, informuoja, kad šioje teritorijoje laikomos atliekos yra nepavojingos bei paaiškina susidariusią situaciją.

„Įmonė „Lithuanian glass recycling“ savo veiklą minėtoje teritorijoje vykdė nuo 2009 m. gegužės 18-os iki 2013 m. rugsėjo 27-os dienos. Čia buvo vykdoma stiklo atliekų surinkimo, perdirbimo, saugojimo ir stiklo pakuotės eksporto veikla. Tačiau 2013 m. spalio 21 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį dėl šios įmonės bankroto bylos iškėlimo, o įmonės bankroto administratoriumi buvo paskirta bendrovė „Verslo efektas“, – pasakoja Arvydas Bagdanskas, AAD Kauno valdybos Kaišiadorių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas.

AAD turimais duomenimis, šiuo metu teritorijoje laikomos po mechaninio stiklo, plastiko, stiklo pakuotės, gumos atliekų ir kitos po mechaninio atliekų apdorojimo sukauptos nepavojingos atliekos. Aplinkos apsaugos specialistai pasakoja, kad tam nustatyti buvo atliekami dirvožemio ir vandens tyrimai.

„Balandžio 16 dieną, atsižvelgiant į asociacijos „Žiežmarių miesto bendruomenė“ kreipimąsi dėl Vilūnų kaime galimai esančių pavojingų atliekų, Kaišiadorių rajono savivaldybėje vyko Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis. Jame AAD buvo paprašyta nustatyti, ar buvusioje UAB „Lithuanian glass recycling“ teritorijoje yra laikomos pavojingos atliekos, bei išsiaiškinti, ar egzistuoja reali tarša aplinkai, pavojus žmonių sveikatai. Todėl jau balandžio 18 d. kreipėmės į Aplinkos apsaugos agentūros specialistus, kad šie atvyktų ir paimti laboratorinius dirvožemio ir vandens mėginius tyrimams“, – sako A. Bagdanskas.

Balandžio 29 d. Aplinkos apsaugos agentūros specialistai, dalyvaujant AAD pareigūnams ir Kruonio seniūnijos seniūnui, siekdami išsiaiškinti, ar buvusioje UAB „Lithuanian glass recycling“ teritorijoje egzistuoja reali tarša aplinkai, paėmė dirvožemio ir vandens mėginius buvusioje įmonės teritorijoje. Tačiau atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad dirvožemyje ir paviršiniame vandenyje gyvsidabrio ir kitų sunkiųjų metalų kiekis neviršija leistinų ribinių verčių. Tai reiškia, kad neigiamas poveikis aplinkai bei jos komponentams nustatytas nebuvo.

Tiesa, kiek anksčiau, bendrovei „Lithuanian glass recycling“ dar vykdant veiklą ir jau po įmonės bankroto, AAD kelis kartus nustatė, kad minėtoje teritorijoje buvo laikomos stiklo duženos, turinčios pavojingų cheminių medžiagų. Pirmą kartą toks pažeidimas fiksuotas 2011 m. Tuomet įmonei buvo duotas privalomasis nurodymas imtis visų įmanomų priemonių, kad stiklo atliekos, užterštos gyvsidabriu, būtų tinkamai saugomos, nemaišomos su kitomis atliekomis ir nepervežamos iki kito nurodymo. Tąkart UAB „Lithuanian glass recycling“ pašalino atliekas iš teritorijos, grąžindama jas siuntėjui, ir pateikė atliekų išvežimą bei jų priėmimą patvirtinančius dokumentus. Antrą kartą teritorijoje laikomos pavojingos atliekos rastos 2015 m., jau po minėtos bendrovės bankroto, todėl privalomasis nurodymas pašalinti atliekas tada duotas įmonės bankroto administratoriui – įmonei „Verslo efektas“. Bankroto administratorius atliekas pašalino ir jas tvarkančiai įmonei perdavė 2017 m.

Vėliau atliekant bankrutavusios bendrovės „Lithuanian glass recycling“ patikrinimus buvusioje įmonės teritorijoje pavojingų atliekų laikymo atvejų nebuvo nustatyta. Iš viso po įmonės bankroto atlikti 3 planiniai ir 6 neplaniniai patikrinimai.

AAD primena, kad, pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą, likviduojant bankrutavusią įmonę, sutvarkyti atliekas, užterštą dirvožemį ir gruntą įstatymų nustatyta tvarka yra įpareigotas bankroto administratorius. Mūsų turimais duomenimis, atliekų sutvarkymo darbai buvusioje UAB „Lithuanian glass recycling“ teritorijoje nevykdomi dėl besitęsiančių teisminių procesų ir dėl lėšų stygiaus likusioms atliekoms sutvarkyti.