Kruonio pramoniniame parke įvyko susitikimas su Ūkio ministru ir kitų institucijų atstovais

Liepos 20 d. Kruonyje kuriamo pramoninio parko teritorijoje, kuris turi ir Laisvosios ekonominės zonos statusą, vyko Kaišiadorių rajono savivaldybės inicijuotas susitikimas su Ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi, VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ ir  AB „Lietuvos energijos gamyba“ atstovais.

Susitikime dalyvavo LR Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius, LR Seimo narė Laimutė Matkevičienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus,  AB „Lietuvos energijos gamyba“ generalinė direktorė Eglė Čiužaitė, AB „Lietuvos energijos gamyba“  projektų vadovas Tomas Kučiauskas, VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ strateginių projektų vadovas Simonas Ridzvanavičius, Ūkio ministro patarėjas Egidijus Jurgelionis, Kaišiadorių rajono savivaldybės mero patarėja Vaida Babeckienė bei „Investuok Lietuvoje“ patarėjas Lukas Žaliauskas.

Susitikimo dalyviai apžiūrėjo Kruonio HAE ir baigtą kapitališkai remontuoti elektrinės pirmąjį bloką, aptarė pramoniniame parke nuveiktus darbus, apžvelgė teritorijos perspektyvas bei planuojamus investicinius projektus. Savivaldybės meras V. Tomkus domėjosi, ar šiuo metu yra potencialių investuotojų, ar nereikėtų šio pramoninio parko administravimo perduoti privačiam verslui, ar ši teritorija siūloma ne tiktai duomenų centrams (kuriuos sunku pritraukti dėl aukštesnės nei Skandinavijos valstybėse elektros energijos kainos), bet ir kitiems strateginiams investuotojams, ar su Europos komisija deramasi dėl naujos paramos schemos Lietuvai, ar keičiami teisės aktai dėl kariuomenės apribojimų aukštingumui ir pan. Taip pat savivaldybės meras informavo apie keičiamą rajono bendrąjį planą, pakvietė visas įstaigas glaudžiau bendradarbiauti ir pasiūlė didesnę savivaldybės pagalbą.

Ūkio ministras V. Sinkevičius ir ministerijai pavaldžios VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovai informavo, kad šiuo metu yra ir anksčiau buvo besidominčių investuotojų, tačiau dažnai investuotojai renkasi tarp keleto valstybių ir galutinius sprendimus lemia smulkmenos. Ūkio ministras pastebėjo, kad kol kas tai yra vienintelė tokia vieta Lietuvoje, ji turi daugelį privalumų ir visą reikiamą infrastruktūrą, todėl nereikia skubėti teritorijos skaidyti į mažesnius sklypus siekiant pritraukti mažesnę pridėtinę vertę kuriantį verslą. Be to, teritorijoje planuojami ir AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos gamybos investiciniai projektai.

Susitikimo dalyviai sutarė toliau dirbti pagal esamą administravimo schemą ir VŠĮ „Investuok Lietuvoje“, o jeigu bus poreikis, apie schemos keitimą spręsti ateinančių metų viduryje.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.