Merams suteikta teisė skirti ir atleisti švietimo įstaigų vadovus

Nuo liepos 11 d. įsigaliojo Seimo priimti ir Prezidento Gitano Nausėdos pasirašyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymų pakeitimai, suteikiantys merams didesnius įgaliojimus: organizuoti konkursą, skirti ir atleisti švietimo įstaigos vadovą. Minėti pakeitimai yra svarus indėlis į mero institucijos stiprinimą Lietuvoje, todėl nusipelno didesnio dėmesio.

„Įvedus tiesioginius mero rinkimus, natūraliai atsirado ir visuomenės lūkestis, kad tiesioginiuose rinkimuose mandatą gavęs politikas aktyviai dalyvaus sprendžiant daugelį gyventojams svarbių klausimų. Deja, Lietuvos savivaldos praktika byloja, kad neretai merai stokodavo įgaliojimų, reikalingų skubiai priimti sprendimus ir pateisinti rinkėjų lūkesčius. Viena tokių sričių buvo švietimas. Kadangi ugdymo paslaugų kokybę iš dalies lemia ir įstaigos vadovo veikla, įstatymų pakeitimai leis visų savivaldybių merams aktyviau formuoti švietimo politiką, geriau įgyvendinti teisėtus gyventojų lūkesčius. Dėl šių priežasčių palankiai vertinu Lietuvos Respublikos Seimo  ir Prezidento Gitano Nausėdos poziciją praplėsti merų įgaliojimus švietimo įstaigų vadovų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų procese“,- situaciją komentuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Seimo nariams nubalsavus už Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimą, jo 59 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigybės aprašymą tvirtina, švietimo įstaigos vadovą viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia, viešą konkursą švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti organizuoja valstybinių švietimo įstaigų atveju savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) ar jos įgaliotas asmuo, savivaldybių švietimo įstaigų atveju – savivaldybės meras.“

Atitinkamai mero įgaliojimai praplėsti ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio, 2 dalies 16 ir 17 punktuose. Naujoje 20 straipsnio 2 dalies 16 punkto redakcijoje nustatyta, kad meras „priima į pareigas ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus seniūnijas – biudžetines įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; šio įstatymo nustatytais atvejais, kai meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys“.

Anksčiau švietimo įstaigų vadovus teisės aktų nustatyta tvarka skirti ir atleisti galėjo tik Savivaldybės Taryba. Dėl šios priežasties praktikoje pasitaikydavo įvairių nesusipratimų ir teisminių ginčų, apsunkindavusių sprendimo priėmimo procesą. Tikimasi, kad įvykdyta reforma prisidės prie efektyvesnio valdymo ir aukštesnių švietimo srities pasiekimų.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto