Lietuvos geležinkeliai siūlo Kaišiadorių rajono savivaldybei savo nuosavybėn perimti pėsčiųjų tiltą

Šių metų rugsėjo mėnesį Kaišiadorių rajono savivaldybės mero Vytenio Tomkaus pavedimu savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera pakartotinai kreipėsi į AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl pėsčiųjų tilto per geležinkelį Kaišiadorių mieste.

Rašte buvo minima, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija vis dažniau gauna Kaišiadorių miesto gyventojų, tame tarpe ir neįgaliųjų asmenų, pretenzijų ir paklausimų dėl neįgaliųjų teisių ir galimybių visuomenėje pažeidimo, dėl tilto priežiūros, ypač žiemos metu, ir dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ planuoto projekto „Techninė pagalba (projektavimas) linijos Vilnius – Kaunas kelio modernizavimui greičiui iki 160 km/h. Kelio pertrasavimas Vilnius – Kaišiadorys ruože. Projekto Nr. SP-86-00-TP-03-10“ įgyvendinimo ties Kaišiadorimis.

Savivaldybės administracija dar 2012 m. statytojui AB „Lietuvos geležinkeliai“ išdavė statybos leidimą Nr, LNS-26-121126-00087 Projektui.

Minėtas Projektas labai svarbus ir aktualus kaišiadoriečiams, nes Projekto sprendiniai apima pėsčiųjų tilto per geležinkelį modernizavimą, uždengiant jį ir laiptus, įrengiant tris liftus. Šis Projektas buvo pristatytas visuomenei, todėl gyventojai pagrįstai teiraujasi, kada bus atliekami tilto pertvarkymo darbai. Įgyvendinus Projekte numatytus sprendinius, būtų užtikrintos neįgaliųjų lygios teisės ir galimybės visuomenėje, įgyvendintos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo nuostatos, užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos principai, nustatyti Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

Savivaldybės administracija AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašė informuoti apie Projekto įgyvendinimo galimybes, peržiūrėti galimybes laikinai (kol bus įgyvendintas Projektas) prie tilto įrengti technologinius įrenginius, tarnaujančius neįgaliųjų pakėlimui ir nuleidimui nuo tilto bei užtikrinti tinkamą tilto priežiūrą.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsakydami į 2017-09-12 gautą Kaišiadorių rajono savivaldybės raštą „Dėl pėsčiųjų tilto per geležinkelį Kaišiadorių mieste“ pranešė, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra parengę projektą „Techninė pagalba (projektavimas) linijos Vilnius – Kaunas kelio modernizavimas greičiui iki 160 km“, kuriame numatytas Kaišiadorių stoties pėsčiųjų viaduko rekonstravimas, tačiau šio projekto įgyvendinimas iki 2020 metų neplanuojamas.

Gautame atsakyme pažymima, kad atskirai nuo esamo projekto, naujų technologinių įrenginių, kurie pakeltų neįgaliuosius ant tilto bei nuleistų nuo jo, įrengimas nėra numatytas.

Atsižvelgdama į kitų savivaldybių sėkmingą patirtį sprendžiant analogiškas problemas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ siūlo Kaišiadorių rajono savivaldybei perimti minėtą geležinkelio statinį savo nuosavybėn. Gavę sutikimą perimti pėsčiųjų tiltą per geležinkelį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, AB „Lietuvos geležinkeliai“ galės minėtą turtą perduoti Kaišiadorių rajono savivaldybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Tad, reziumuojant, artimiausiu metu kaišiadoriečiai ir miesto svečiai nesulauks pagalbos įveikiant pėsčiųjų tiltą per geležinkelį Kaišiadorių mieste. Tikėkimės, kad bent atėjus žiemai jis bus tinkamai prižiūrimas bei valomas.