Pasirašyta finansavimo sutartis dėl buvusio kino teatro pastato pritaikymo vietos bendruomenės, verslo ir jaunimo poreikiams

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė finansavimo-administravimo sutartį dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0023 „Kaišiadorių miesto buvusio kino teatro pastato pritaikymas vietos bendruomenės, verslo ir jaunimo poreikiams“. Šis projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“.

„Pradedamas dar vieno labai svarbaus rajono verslui, pradedantiesiems verslininkams, jaunimu, turizmo ir kitoms organizacijoms projekto įgyvendinimas, kuris ne tiktai sukurs ir leis išnaudoti patrauklias erdves verslo ir jaunimo veiklai, kurių dabar trūksta, bet taip pat pagerins ir miesto estetinį vaizdą. Parengtas buvusio kino teatro pastato rekonstrukcijos projektas leis išsaugoti pastato erdvių vientisumą, bet tuo pačiu atitiks ir visus dabartinius atskirų organizacijų poreikius. Tikiuosi, kad rekonstruotas pastatas taps dideliu traukos centru ir pagrindine jaunimo, verslo bei turizmo buveine Kaišiadoryse“, –  teigė savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Projekto tikslas – kurti palankią socialinę aplinką bei didinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą Kaišiadorių mieste. Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti buvusį Kaišiadorių miesto kino teatro pastatą, esantį Gedimino g. 55, Kaišiadorių mieste pritaikant jį vietos bendruomenės, verslo bei jaunimo poreikiams. Bus perplanuotos ir išplėstos patalpos, įrengtas liftas, įrengtos naujos kokybiškos erdvės verslo startuoliams, jaunimui, informacijos teikimui ir konsultavimui, mokymams, konferencijoms, renginiams ir pan. Taip pat bus sutvarkoma šalia pastato esanti teritorija, užtikrinant priėjimą prie naujai įrengiamų erdvių bei įsigyti būtiniausi baldai. Atlikus pastato konversiją, įrengtose patalpose bus teikiamos aktualios laisvalaikio organizavimo, saviraiškos, kūrybiškumą ir verslumą skatinančios paslaugos, suteikiama pagalba pradedant ir plėtojant verslą.

Bendra projekto vertė – 932 290,88 Eur iš jų: ES fondų lėšos – 803 695,00 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 128 595,88 Eur.

Pastato fasadas iš parengto Kino teatro pastato, esančio Gedimino g. 55, Kaišiadorių m., rekonstravimo, keičiant paskirtį iš kultūros į administracinę, techninio darbo projekto.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Naujienos iš interneto