Pasirašytas susitarimas dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės trišalės švietimo tarybos įsteigimo

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, savivaldybėje veikiančios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių rajono skyrius pasirašė susitarimą, kuriame numatoma įsteigti Kaišiadorių rajono savivaldybės trišalę švietimo tarybą, patvirtinti jos veiklos nuostatus bei reglamentą. Šį trišalį susitarimą pasirašė Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių rajono skyriaus pirmininkė Rita Mikučauskienė, Kaišiadorių švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Irena Šimkūnaitė, Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Silvanavičius.

Trišalės švietimo tarybos nariais lygiateisiais atstovavimo pagrindais gali būti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, švietimo darbuotojų profesinių sąjungų ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių rajono skyriaus atstovai. Vadovaudamosi Trišalės švietimo tarybos nuostatais, šalys įsipareigoja nagrinėti švietimo politikos, socialines ir darbo problemas, bendradarbiauti įgyvendinant švietimo politiką Kaišiadorių rajono savivaldybėje, keistis aktualia informacija socialiniais ir darbo klausimais, konsultuotis dėl šalims priimtinų šių klausimų sprendimo būdų, teikti, esant suderintai šalių nuomonei, teisės aktų projektus aktualiausiais Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo politikos klausimais, pateiktais svarstyti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai ir Savivaldybės vykdomajai institucijai, įvertinant finansines galimybes, atsižvelgti į šalių susitarimu priimtus Trišalės švietimo tarybos nutarimus.