Priminimas artėjant rinkimams: kas gresia už rinkėjų papirkinėjimą ar savo balso pardavimą?

2023 metų kovo 5 dieną visoje Lietuvoje vyks savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Artėjant šiam laikotarpiui, politikai „pradeda nertis“ iš kailio, kad tik įtiktų rinkėjams. Vieni nepraleidžia nei vieno renginio, stengiasi parodyti, kaip jiems rūpi žmonės, kokios yra svarbios krašto problemos, įtikinėja, kaip jie pagaliau įves tvarką ir visiems nuo to bus tik geriau. Kiti imasi gudrybių ir bando sau prisiimti kuo daugiau nuopelnų, kad galėtų rinkėjams parodyti, kaip stengiasi dėl visų. Nors, įdėjus truputėlį pastangų ir pasigilinus, apie tokius pagyrūnus sužinai, kad prie kai kurių darbų jie visiškai neprisidėjo – tiesiog norėjo „pagudrauti“ ir tikėjosi, jog rinkėjas jo klastos nepastebės.

Tačiau yra ir dar viena grupė politikų, kuriems nėra svetimas net rinkėjų papirkinėjimas, kad tik būtų „išrinktas“ meru, tarybos nariu ar net Seimo nariu. Aišku, kol bus rinkėjų, kurie galvos, kad jų balsas nieko nelemia ir parsidavinės jiems, tol tie „balsų pirkliai“ ir nedirbs žmonių labui. O juk jau ne vieneri rinkimai įrodė, kad kiekvieno balsas yra svarbus ir, jeigu, „nešvarus politikas“ už pinigus, gėrimus, maistą ar kitą „dovanėlę“ sugeba papirkti keliolika ar net šimtą tokių asmenų, tai tik įsivaizduokite, ką jis darys būdamas valdžioje.

Todėl, artėjant rinkimams ir prasidedant aršiausioms politinėms kovoms, Kaišiadoriečiams.lt nori visiems „balsų pirkliams“, kurie galvoja papirkinėti rinkėjus ir tiems, kurie planuoja parduoti savo balsus, nori priminti, kas už tai gresia.

Prasidėjus rinkimų politinei kampanijai, taip pat rinkimų dieną draudžiama:

  • tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus dovanomis, paslaugomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėjus dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, numatomą kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą;
  • žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų, turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl tam tikrų politinių organizacijų, kandidatų arba numatomų kelti kandidatais asmenų.

Rinkėjų papirkimu nelaikomas informacinės medžiagos (veiklos ar rinkimų programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų ir panašiai) platinimas.

Informacinė medžiaga, lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų forma turi atlikti pagrindines informavimo ir reklamavimo funkcijas:

  • tokia medžiaga turėtų būti pažymėta kaip politinė reklama, taip pat logotipu ar kita susijusia simbolika;
  • tokia medžiaga neturėtų būti atskiriama, dalijama, t. y. neturėtų būti sudaroma galimybė rinkėjui atskirti politinės reklamos žymėjimą nuo gaminio, ir dalį panaudoti pagal kitą paskirtį.

Atsakomybė už rinkimų teisės pažeidimus numatyta tiek Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 172 straipsnyje, tiek Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 90 straipsnio 5 dalyje, vienų padarymas užtraukia administracinę, kitų – baudžiamąją atsakomybę.

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 172 straipsnis. Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise:

1. Tas, kas prieš asmenį, turintį teisę rinkti arba dalyvauti referendume, panaudojo psichinę prievartą, apgaulę arba jį papirko, siekdamas paveikti jo valią realizuojant savo teisę rinkti ar nuo jos susilaikyti arba dalyvauti referendume, arba šiuos veiksmus atliko prieš asmenį, turintį teisę būti išrinktam, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus organizavo, juos atliko sistemingai arba jeigu dėl to rinkimai ar referendumas buvo pripažinti negaliojančiais, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 90 straipsnio 5 dalis:

rinkėjo balsavimas už atlygį ar siūlymasis balsuoti už atlygį rinkimuose ar referendume užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

Trumpai tariant – balsų pirkėjams gresia laisvės atėmimas iki ketverių metų. Tiems, kas organizuos balsų pirkimą – gresia laisvės atėmimas iki šešerių metų. Na, o tiems, kurie norės parduoti savo balsą už kelis eurus ar kokią nors „dovanėlę“, gresia bauda iki 560 €.

Pasistenkime, kad artėjantys rinkimai būtų skaidrūs ir išrinkime tuos, kurie verti mus atstovauti.