Rumšiškių gyventojai kviečiami dalyvauti projekto aptarime

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kaišiadorių vandenys“ kviečia Rumšiškių miestelio gyventojus dalyvauti viešajame projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-031 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajone“ aptarime. Susirinkimo metu bus aptariama galimybė gyventojams prisijungti prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

2015 m. lapkričio 12 d. 17.30 val. įvyks susirinkimas su Rumšiškių bendruomene Rumšiškių kultūros centro patalpose, Rumšos g. 37, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbų projektas įgyvendinamas Marių, Topolių, Liepų, Aštragų, Rumšos, Alyvų, Kaštonų, Vytauto, Ąžuolų, Mokyklos, L. Lekavičiaus, Užtakų, V. Daunio, Maironio, Nemuno, Muziejaus, Žaliojoje, Taikos, Etnografų, Jaunystės, Kranto, A. Baranausko, Šlaito akl., Miško akl., Slėnio, Pievelių, P. Cvirkos, A. Baranausko, Nedėjos ir Kokalnio gatvėse.

Projektams įgyvendinti parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija