Savivaldybės administracijos projektams skirta daugiau nei 659 tūkst. Eur valstybės dotacijų

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1K-22 buvo priimtas sprendimas skirti valstybės biudžeto lėšų dotacijas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamų Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamų projektų nuosavų lėšų daliai padengti. Valstybės biudžeto lėšų dotacijos skiriamos iš Finansų ministerijos Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programos. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai nuosavų lėšų daliai padengti lėšos skirtos septyniems projektams iš viso daugiau nei 659 tūkst. Eur.

Lėšos skirtos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamiems projektams: projektui Nr. 05.2.1-APVA-R-008-21-003 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ nuosavų lėšų daliai padengti iki 149 918,43 Eur, projektui Nr. 08.1.2-CVPA-R-408-21-008 „Socialinio būsto plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ nuosavų lėšų daliai padengti iki 66 106,55 Eur, projektui Nr. 09.13-CPVA-R-725-21-0001 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Kaišiadorių rajone“ nuosavų lėšų daliai padengti iki 32 727,90 Eur, projektui Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-21-006 „Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimas“ nuosavų lėšų daliai padengti iki 29 118,10 Eur, projektui Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-21-0003 „Žiežmarių sinagogos išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ nuosavų lėšų daliai padengti iki 24 700 Eur, projektui Nr. 09.1.3-CPVA-R- 705-21-0006 „Ugdymo prieinamumo didinimas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“ bei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, kaip partnerio, įgyvendinamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-009 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ nuosavų lėšų daliai padengti iki 340 986,92 Eur.

Dotacijomis savivaldybės gali naudotis nuo 2016 m. dėl konstitucinių apribojimų skolinių įsipareigojimų didinimui, kadangi gautų dotacijų suma nėra įskaičiuojama į savivaldybės skolinius įsipareigojimus. Dotacijoms nėra skaičiuojamos palūkanos, gautą dotaciją reikia grąžinti per 5 metus nuo projekto įgyvendinimo užbaigimo, o įvykdžius nustatytas sąlygas, gražinamos dotacijos suma gali būti mažinama arba dotacija gali tapti negrąžinama.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Naujienos iš interneto