Skelbiamas Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 m. kaimo bendruomenių projektų konkursas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu ir Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiu 2017–2019 metų veiklos planu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. V17-(1.1)-29 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ Kaišiadorių rajono savivaldybės Administracijos direktorius Česlovas Neviera patvirtino Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 m. kaimo bendruomenių projektų konkurso nuostatus (pridedama).

Kaišiadorių rajono savivaldybės 2017 m. kaimo bendruomenių projektų konkurso nuostatai

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Naujienos iš interneto