Informacija dėl ugdymo proceso Kaišiadorių rajono švietimo įstaigose

Pakartotinės tėvų apklausos duomenys apie sutinkančius atlikti profilaktinį patikrinimą greitaisiais antigenų testais ir tęsti mokymąsi mišriu būdu:

Giržado progimnazijoje iš 20 pradinių klasių mišriuoju būdu dirbs 17 klasių. Iš jų 5 klasių (1a, 2c, 3e, 4a, 4b) tėvai 100 proc. sutiko testuoti vaikus. 12 klasių yra nuo 1 iki 8 mokinių, kurie mokysis namuose, mokytoja dirbs mišriuoju būdu, teiks savarankiško darbo užduotis, konsultuos. Nuotoliniu būdu mokysis 3 klasės: 1b, 2b ir 3a.

Rumšiškių A. Baranausko gimnazijoje iš 10 pradinių klasių 9 sutinka testuotis ir likti mokytis mišriu būdu, 1 klasė Pravieniškių skyriuje nesutinka testuotis ir mokysis nuotoliniu būdu.

Žiežmarių gimnazijoje iš 7 pradinių klasių sutiko testuotis 5 klasės ir mokysis mišriuoju būdu, nesutiko 2 klasės ir jos mokysis nuotoliniu būdu.

Žaslių pagrindinėje mokykloje visos 4 pradinės klasės sutinka testuotis ir likti mokytis mišriuoju būdu.

Palomenės pagrindinėje mokykloje  visos 3 pradinės klasės sutinka testuotis ir lieka mokytis mišriuoju būdu.

Mokykloje-darželyje ,,Rugelis“ 5 pradinės klasės sutiko testuotis ir lieka mokytis mišriuoju būdu, 1 klasė mokysis nuotoliniu būdu.

Žiežmarių mokykloje-darželyje ,,Vaikystės dvaras“ sutinka testuotis 15,7 % mokinių, nesutinka testuotis 84,3 %. Pradinukų ugdymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Kruonio gimnazijoje sutinka testuotis 41 %, nesutinka 49 % mokinių. Pradinukų ugdymas kol kas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.