Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Lietuvoje įgyvendinamas Europos Sąjungos finansuojamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“, kuriame Kaišiadorių rajono savivaldybė yra vienu iš projekto partnerių. 2018 metams mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo programas skirta 117749 eurų. Lėšos gali būti naudojamos mokytojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms bei ugdymo priemonėms ir kitoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su neformaliojo vaikų švietimo programos vykdymu.

2018 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir jų programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijai buvo pateikta 30 programų, atitiktis nustatyta 29-ioms programoms. Vėliau 3-ų programų vykdytojai atsisakė vykdyti veiklą, todėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros įsakymu lėšos paskirstytos 26-iems teikėjams – laisviesiems mokytojams ir organizacijoms. Šiemet projekte dalyvauja 28 % Kaišiadorių rajono savivaldybės mokinių – 907 iš 3239 savivaldybės mokinių. Neformaliojo vaikų švietimo programos bus 8 mėnesius: nuo vasario 1 d. iki gegužės 31 d. ir nuo rugsėjo 10 d. iki gruodžio 21 d. Maksimalus grupės dydis – 20 mokinių, maksimalus vienos programos mokinių skaičius – 60.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, tvirtindama Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, yra nustačiusi, kad skiriant lėšas, prioritetai teikiami programoms, kurios atitinka bent vieną neformaliojo vaikų švietimo kryptį – tai gali būti techninės kūrybos ugdymas, gamtamokslinis, ekologinis, medijų raštingumo, kalbų ugdymas. 2018 m. iš visų savivaldybėje įgyvendinamų 26 programų tik 3atitinka prioritetines kryptis: laisvosios mokytojos Daivos Pukalskienės programa „Anglų kalbos klubas“, laisvojo mokytojo Deimanto Baušos „Pradinė robotika“ ir laisvojo mokytojo Tomo Stepanavičiaus ,,Įdomioji robotika. Konstravimas, programavimas ir praktinis robotikos pritaikymas“. Atsižvelgiant į programų atitikimą prioritetinėms kryptims, į gautas lėšas, programų vykdymo trukmę, vaikų, dalyvaujančių programose, skaičių, nustatytas lėšų dydis, skiriamas vienam mokiniui per mėnesį: 20 eurų, kai vaikas dalyvauja prioritetinėje programoje ir 15,39 eurų neprioritetinėje.

Iš 907 daugiausiai vaikų – 455 surinko sporto programos (futbolas, karate, plaukimas, CrossFit treniruotės, lengvoji atletika, Cheer dance ir kt.), 194 meno (dailės, keramikos, muzikos, šokių), 103 vaikai užimti techninės kūrybos ugdymu, 60 pasirinko anglų kalbos klubą, likusieji 95 vaikai lanko kūrybiškojo programavimo užsiėmimus, dalyvauja jaunųjų šaulių, keliautojų klubo veikloje.

Su vaikais dirba daugiausiai mūsų savivaldybės mokytojų, menininkų, sportininkų ir kitų sričių specialistų, bet šiemet prisijungė ir kitų savivaldybių darbuotojų: Kauno karate klubas „Samurajus“, Elektrėnų kultūros centro direktorius, šokių mokytojas Remigijus Suslavičius.

Daugiausiai programų šiemet įgyvendinama Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje – 5, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje – 4, Žiežmarių gimnazijoje – 3, Paparčių mokykloje-daugiafunkciam centre – 2, po 1 programą įgyvendinama Rumšiškių Antano Baranausko ir Kruonio gimnazijose, Žaslių pagrindinėje mokykloje, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykloje, Rumšiškių ir Kaišiadorių kultūros centruose, KASP Kaišiadorių kuopavėtėje, Žiežmarių bibliotekoje, Kaišiadorių meno mokykloje, Kaišiadorių švietimo ir sporto centre, trijose mokyklose -darželiuose: „Nykštukas“, „Rugelis“ ir „Vaikystės dvaras“. Keletas specialistų pakvietė vaikus į privačias erdves: keramikė A. Skarbaliūtė su vaikais dirba savo keramikos dirbtuvėse Pravieniškėse, J. Jašauskienė – studijoje „Tagretukas“, Gintaras Kuktelionis su vaikais sportuoja MB Sporto paslaugų centro treniruoklių salėje, Kaišiadoryse sporto klubo salėje dirba ir Bartas Šalkauskas bei Rumšiškėse Aurelija Kuktelionytė.

Kaišiadorių rajono savivaldybės specialistai, švietimo įstaigų vadovai, laisvieji mokytojai, menininkai, sportininkai, kitų sričių darbuotojai, padedami Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, siekia, kad mūsų savivaldybės vaikai turėtų galimybes tenkinti pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, kad jų laisvalaikis būtų prasmingas ir įdomus.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto