Skelbiamas 2019 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų konkursas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skelbia 2019 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų konkursą. Sporto projektų rėmimo konkurso tikslas – remti Savivaldybėje sportininkų ir Kaišiadorių rajono gyventojų fizinio aktyvumo veiklas.

Sporto projektus konkursui gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, registruoti Kaišiadorių rajono savivaldybėje, išskyrus pelno siekiančias organizacijas ir įstaigas. Prioritetai teikiami projektams, kurie remia fizinių ir juridinių (klubų, asociacijų) asmenų sportinę veiklą, fizinio aktyvumo veiklas, skatinančias fizinio aktyvumo plėtrą. Paraiškos priimamos Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Katedros g. 4, Kaišiadoryse, 221 kabinete arba elektroniniu paštu dokumentai@kaisiadorys.lt iki balandžio 15 d. Informacija telefonu (8 346) 20 463 (Rita Janušaitytė).

Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašas ir paraiškos forma

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.